Waar ben je naar op zoek?

Omgevingswet: wat verandert er voor jou als veehouder?

Sector Nieuws Sector Nieuws29-2-2024

De langverwachte Omgevingswet is eindelijk in werking getreden op 1 januari 2024, na jaren van voorbereiding en uitstel. De Omgevingswet heeft als doel om regels met betrekking tot bouw, milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur samen te voegen en te vereenvoudigen, om het beheer en de ontwikkeling op lokaal niveau te bevorderen. Als veehouder vraag je je misschien af wat dit voor jou betekent. Je leest het hier.

verbouwing stal

Belangrijkste wijzigingen

Na twee maanden ervaring met de nieuwe wet zijn er enkele belangrijke veranderingen om rekening mee te houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn op veehouders:

1

Vergunningen kunnen vervallen zijn

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het zijn dat sommige vergunningen vervallen zijn. Bepaalde activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren, zijn nu vergunningsvrij of meldingsplichtig. Je krijgt hier waarschijnlijk geen bericht van.

2

Afzonderlijke vergunningen

Onder de Omgevingswet is de eis van onlosmakelijke samenhang tussen verschillende aspecten van een vergunningsaanvraag komen te vervallen. Dit betekent dat verschillende activiteiten nu afzonderlijke vergunningen vereisen, zoals een omgevingsvergunning (of -melding) voor een omgevingsplanactiviteit, bouwen, technische bouwactiviteit, wateractiviteiten, milieubelastende activiteiten en Natura 2000-activiteiten.

3

Milieubelastende activiteiten

De term 'inrichting' wordt vervangen door 'milieubelastende activiteiten'. Dit omvat activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Een veehouderijbedrijf kan bestaan uit diverse milieubelastende activiteiten waarvoor een melding of vergunning vereist is bij wijzigingen op locatie. Bepaalde activiteiten worden zelfs gemeentelijk gereguleerd, zoals luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, trilling, geur en bodem. Hierdoor kunnen er verschillen per gemeente of zelfs per locatie ontstaan.

4

Bouwen

Bij bouwactiviteiten moet je rekening houden met ruimtelijke ordening en technische bouwactiviteiten. De Wet kwaliteitsborging (Wkb), onderdeel van de Omgevingswet, introduceert een gefaseerde invoering van kwaliteitsborging, waarbij een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt ingeschakeld om bouwplannen te toetsen. Je krijgt hier op zijn vroegst vanaf 1 januari 2025 mee te maken en zal niet voor elk bouwwerk nodig zijn.

5

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een belangrijk onderdeel van projecten geworden onder de Omgevingswet. Het gemeentelijk omgevingsplan speelt hierbij een cruciale rol, omdat gemeenten de ruimte krijgen om (meer) eigen beleid te voeren (bijvoorbeeld op het gebied van geur). Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. De voorheen geldende bestemmingsplannen zijn per gemeente vervangen door één omgevingsplan. Onze specialisten zijn op de hoogte van de lokale omgevingsplannen en kunnen je adviseren over de te volgen procedure en ontwikkelingen op jouw specifieke locatie.

Advies bij (ver)bouwplannen

Als veehouder is het essentieel om tijdig de juiste stappen te nemen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. De specialisten van FarmConsult staan klaar om jou hierin te begeleiden en te adviseren. Zij kennen de lokale situatie én zijn volledig op de hoogte van de veranderingen en mogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet. Heb je (ver)bouwplannen? Bel met 0573 28 89 89, mail naar farmconsult@forfarmers.eu of neem rechtstreeks contact op met jouw persoonlijke bedrijfsadviseur.