Waar ben je naar op zoek?

Omgevingswet niet per 1 januari 2021 in werking

6-4-2020

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal niet plaatsvinden op 1 januari 2021. Dat schrijft minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

De Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden zesentwintig wetten (waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingswet) in één wet geïntegreerd. Het doel: wetgeving vereenvoudigen, meer flexibiliteit aanbrengen en besluitvorming verbeteren. De Omgevingswet is van groot belang voor de juridische spelregels bij agrarische bedrijfsontwikkeling, omdat er veel relevante wetten bij betrokken zijn.

Omgevingswet

Redenen voor uitstel

De belangrijkste redenen voor de minister om te kiezen voor uitstel zijn de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de stappen die nog nodig zijn voor een goede implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving pleiten volgens de minister voor uitstel.

Nieuwe datum nog niet bekend

Naar aanleiding van de gevolgen van de bestrijding van het coronavirus voor provincies, gemeenten en waterschappen kiest de minister ervoor om de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet op 1 januari 2020 te laten plaatsvinden. Na overleg met de bestuurlijke partners zal de minister meer inzicht geven over de nieuwe inwerkingtredingsdatum. Deze is nu nog niet bekend. De minister benadrukt dat het niet gaat over de vraag óf het stelsel inwerking treedt, maar wanneer.

Vraag over uw vergunningen?

Heeft u een vraag over uw huidige vergunningen of heeft u bedrijfsontwikkelingsplannen? Of wilt u weten wat op uw locatie mogelijk is? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. Onze adviseurs staan u graag terzijde.