Waar ben je naar op zoek?

Noord-Brabant sluit coalitieakkoord Transitiebeleid

13-6-2019

Op 7 juni 2019 is het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van provincie Noord-Brabant gepresenteerd. Daarin is het transitiebeleid van 7 juli 2017 met wat aanpassingen overeind gebleven. We geven een opsomming van de aanvullende afspraken.

Transitiebeleid Noord-Brabant

Koers Noord-Brabant 2019-2023

In het bestuursakkoord van de coalitie tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA staat de koers en de visie van de provincie Noord-Brabant voor de periode 2019-2023 beschreven. De komende vier jaar geeft de provincie uitvoering aan dit beleid. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft wederom het onderwerp landbouw in haar portefeuille.

Aanvullende afspraken

Aanvullend op het bestuursakkoord hebben de onderhandelende partijen onderstaande afspraken gemaakt voor de veehouderij. Deze afspraken moet de provincie eerst nog in beleid vastleggen (Verordening natuurbescherming en Verordening ruimte), voordat duidelijk is wat dit precies betekent voor bedrijven.

  • We bevorderen deelname aan de warme sanering varkenshouderij mede door gerichte inzet van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.
  • We vullen het instrumentarium aan met een regeling voor structuurversterking van de melkveehouderij (meer grond onder de melkveebedrijven) volgens de gedachte van kringlooplandbouw.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oisel)stallen.
  • Houders van vlees-, fokstieren en geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming.
  • Houders van varkens en vleeskalveren, die kiezen voor brongerichte technieken, krijgen maximaal een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag.
  • We bevorderen de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige emissiefactoren en green deals.
  • Bedrijven die per 1 januari 2022 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen.
  • Bedrijven die per uiterlijk 1 januari 2024 stoppen, hoeven onder aanvullende voorwaarden geen vergunning aan te vragen.
  • We passen de stalderingsregeling aan om een afname van de stikstofuitstoot te borgen.
  • We verlagen de stalderingswaarde bij herbestemming om sloop van lege stallen te bevorderen.

Blijvers: zet NU uw vergunningsprocedures in gang!

Voor bedrijven die door gaan blijft het erg belangrijk om benodigde procedures op tijd in gang te zetten. Voor een groot aantal aanvragen Omgevingsvergunning Milieu is een zogenaamde aanmeldnotitie MER (a-mer) aan de orde. Om de aanvraag omgevingsvergunning vóór 01-01-2020 in te kunnen dienen moet de a-mer nu zo snel mogelijk opgesteld en ingediend worden. De doorlooptijd van de a-mer duurt namelijk al gauw 4 maanden.

Hulp nodig bij vergunningsprocedures?

Heeft u hulp of advies nodig bij uw vergunningaanvraag? Schakel dan de specialisten van FarmConsult in. Zij werken dagelijks met deze materie, zijn gespecialiseerd in uw branche en dat werkt in uw voordeel. Kijk op Agrarische vergunningen of neem direct contact op via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.

Contactformulier Transitiebeleid Noord-Brabant

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens