Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe subsidieregeling kalversector

Sector Nieuws Sector Nieuws26-6-2018

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor de kalversector. Het gaat hierbij om subsidie op de aanschaf en installatie van welzijnsvriendelijke vloeren (een roostervloer voorzien van indrukbare toplaag) en ammoniak reducerende systemen (voor de kalverhouderij momenteel alleen luchtwassers). Onze subsidiespecialist Arjan Laarhuis licht de regeling toe.

Openstelling en subsidiebedrag

Deze subsidieregeling wordt in twee fases opengesteld: van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019. De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor ammoniak reducerende systemen geldt een maximale bijdrage van € 100.000. Voor de totale periode zoals hierboven genoemd is er voor welzijnsvloeren en voor ammoniak reducerende systemen elk € 7,5 miljoen beschikbaar.

Afbeelding: Jongvee

Belangrijke voorwaarden

Als u als kalverhouder in aanmerking wil komen voor deze subsidieregeling moet u rekening houden met een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • De aanvraag van subsidie op aanschaf van welzijnsvriendelijke vloeren of ammoniak reducerende stalsystemen is o.b.v. een offerte en een plattegrond met stalindeling van bedrijf waaruit het aantal kalverplaatsen blijkt (gewaarmerkte plattegrond van SKV).
 • De aanschaf of orderbevestiging van welzijnsvloeren of ammoniak reducerende systemen vindt plaats na de datum van indiening van de aanvraag. 
 • De betaling, levering en installatie van een welzijnsvriendelijke vloeren vinden plaats binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening.
 • De betaling, levering en installatie van de ammoniak reducerende systemen vinden plaats binnen drie jaar na de datum van subsidieverlening.
 • Voor de aanschaf- en installatiekosten worden geen andere subsidies ontvangen.

Rangschikking

Voor deze subsidieregeling werkt de minister met een rangschikking van de aanvragen. Hoe hoger de rangschikking, hoe meer kans dat de subsidie aan u wordt toegekend. Hieronder lichten we puntentelling voor de rangschikking per onderdeel toe.

Welzijnsvloeren: De minister rangschikt een aanvraag voor subsidie, waarop niet afwijzend is beslist, hoger naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft, een hoger percentage van het aantal stalplaatsen een welzijnsvriendelijke stalvloer krijgt en als sprake is van renovatie van een bestaande stal in tegenstelling tot nieuwbouw.

1.     Aantal stalplaatsen, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 1: 

 • a. minder dan 400 stalplaatsen: 1 punt; 
 • b. tussen de 400 en 600 stalplaatsen: 2 punten;
 • c. meer dan 600 stalplaatsen: 3 punten. 

2.     Het percentage van de stalplaatsen van alle stallen waarvan de stalvloer wordt vervangen door een welzijnsvriendelijke stalvloer, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 2:

 • a. een percentage van 0 tot en met 30 procent: 1 punt; 
 • b. een percentage van 31 tot en met 60 procent: 2 punten;
 • c. een percentage van 61 tot en met 100 procent: 3 punten. 

3.     Nieuwbouw of renovatie van de stal, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 1: 

 • a. nieuwbouw: 1 punt;
 • b. renovatie: 2 punten. 

Het aantal punten dat u haalt is de score onder a, b en c vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Het maximum aantal punten is 11. Als een aanvraag minder dan 4 punten behaalt, wordt de aanvraag afgewezen. 

Ammoniak reducerende systemen: De minister rangschikt een aanvraag voor subsidie, waarop niet afwijzend is beslist, hoger naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft, een hoger percentage van ammoniakreductie wordt bereikt en in een groter deel van het bedrijf deze ammoniakreductie wordt bereikt.

1.     Aantal stalplaatsen, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 1: 

 • a. minder dan 400 stalplaatsen: 1 punt;
 • b. tussen de 400 en 600 stalplaatsen: 2 punten;
 • c. meer dan 600 stalplaatsen: 3 punten. 

2.     Het gemiddelde percentage ammoniakreductie dat wordt bereikt bij gebruik van al dan niet meerdere systemen op het bedrijf, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 2: 

 • a. een reductiepercentage van minder dan 50 procent: 1 punt; 
 • b. een reductiepercentage tussen de 50 tot en met 70 procent: 2 punten;
 • c. een reductiepercentage van meer 70 procent: 3 punten. 

3.     Voor welk deel van het bedrijf, uitgedrukt in een percentage, reducerende maatregelen worden getroffen, waaraan volgende scores worden toegekend met wegingsfactor 1:

 • a. het percentage bedraagt minder dan 30 procent: 1 punt; 
 • b. het percentage bedraagt tussen de 30 tot en met 60 procent: 2 punten, en 
 • c. het percentage bedraagt meer dan 60 procent: 3 punten. 

Het aantal punten dat u haalt, is de score onder a, b en c vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Het maximum aantal punten is 12. Als een aanvraag minder dan 4 punten behaalt, wordt de aanvraag afgewezen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling voor de kalversector vrijblijvend contact op met Arjan Laarhuis, specialist MDV en Subsidies van FarmConsult. Hij is bereikbaar onder telefoonnummers 0573-288961 of 06-51210778 of per mail arjan.laarhuis@forfarmers.eu.