Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe SDE++ subsidie interessant voor kleinere mestvergisters

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-3-2024

De tarieven voor de SDE++-subsidie voor het komend jaar zijn aangepast. Zodanig dat het plaatsen van een kleine mestvergister rendabel wordt. Mestvergisting is hiermee al interessant voor melkveehouders vanaf 150 koeien, of zeugenbedrijven vanaf 1.000 zeugen, afhankelijk van het stalsysteem. Maar vraag wel op tijd een vergunning aan!

mestvergister

Subsidieaanvraag vanaf 10 september mogelijk

De subsidieregeling SDE++, om duurzame energieproductie te stimuleren of CO2-uitstoot verminderen, is dit jaar opengesteld van 10 september tot en met 7 oktober 2024. De SDE++-subsidie geldt in 2024 voor vrijwel dezelfde categorieën als in 2023, zoals mestvergisting, zonne- en windenergie, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CO2-afvang en -opslag. Wil je in aanmerking komen voor de SDE-steun, dan moet je al tijdens de aanvraagfase in bezit zijn van een geldige omgevingsvergunning voor de installatie. Neem dus, in verband met de doorlooplooptijd, zo snel mogelijk contact op met FarmConsult om de vergunningaanvraag in gang te zetten!

Monomestvergisting

Het ministerie van EZ en Klimaat heeft in deze subsidieregeling voor 2024 met name voor monomestvergisting aanpassingen in de bedragen gedaan. Er is een nieuwe categorie voor kleinere bedrijven met installaties tot 110 kilowatt. Dit betreft bedrijven met circa 150 melkkoeien ofwel 4.500 ton mest op jaarbasis. De brutogarantieprijs voor groen gas in deze categorie is € 2,13 per m3 groen gas. Omgerekend levert een ton verse drijfmest dan ongeveer € 40 aan groen gasopbrengst op.  Ook voor bedrijven die restwarmte uit een warmtekrachtkoppeling (WKK) goed kunnen benutten is de SDE++-regeling aantrekkelijker gemaakt.

Vergunning mestvergisting of SDE++-subsidie aanvragen?

Wil je weten of een mestvergister op jouw bedrijf interessant is of heb je interesse in de subsidie? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult. Zij informeren je over de mogelijkheden en verzorgen een correcte vergunning- en/of subsidieaanvraag. Neem contact op via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.