Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe ronde Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking (SDE)

31-7-2018

Op 2 oktober 2018 start de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieopwekking (SDE+ subsidie). Wat verandert er en hoe verhoogt u uw slagingspercentage bij subsidie-aanvraag?

Subsidie voor zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte

Met de SDE-regeling kunt u subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie uit biomassa, geothermie, zon-, wind- en waterkracht. De subsidie is erg populair en het budget is de afgelopen jaren snel sterk overtekend. Bovendien is de aanvraagsystematiek behoorlijk complex. Een zorgvuldige aanvraag en goede strategie verhogen uw slagingskansen. De specialisten van FarmConsult helpen u hierbij. In de najaarsronde zijn de basisbedragen voor subsidie enigszins aangepast.

Basisbedragen zonnepanelen

De minister is terughoudend in het stimuleren van zonne-energieprojecten op productieve landbouwgrond. Daarom wordt er niet langer gerekend met een grondvergoeding en dalen de subsidiebedragen voor zonnepanelen. De daling is echter minder fors is dan in eerste instantie werd aangekondigd. De nieuwe basisbedragen voor zonnepanelen zijn als volgt:

  • Zonnepanelen > 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh
  • Zonnepanelen > 1 MWp: 0,099 €/kWh

Basisbedrag grootschalige biomassa

In het voorjaar is voor biomassa-installaties groter dan 5 MWth een warmtestaffel geïntroduceerd. Ondanks het grote succes van deze keuzevrijheid wordt deze categorie sterk versoberd. De basisbedragen stijgen niet verder wanneer het aantal vollasturen onder de 5.000 per jaar komt. Dit heeft een nadelig effect op projecten tussen de 3.000 en 5.000 vollasturen. Een project met 3.000 vollasturen ontving in het voorjaar een basisbedrag van € 81 per MWh. In het najaar kan hetzelfde project aanspraak maken op het basisbedrag behorend bij 5.000 vollasturen, namelijk € 50,- per MWh. Ook projecten met meer dan 5.000 vollasturen ontvangen minder subsidie. Deze wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door lager uitvallende investeringskosten en om te ontmoedigen dat producenten grotere installaties plaatsen dan strikt noodzakelijk. De exact hoogte van de tarieven zijn opgenomen in de RVO tabellen.

SDE-subsidie aanvragen?

De najaarsronde opent op dinsdag 2 oktober om 9.00 uur en sluit donderdag 8 november 17.00 uur en is opgedeeld in drie fases van elk twee weken. Er is in totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. Heeft u een project op stapel staan en wilt u hiervoor subsidie aanvragen? Wees er dan op tijd bij en zorg voor een correcte aanvraag om uw slagingskans te vergroten. Onze specialisten helpen u hierbij. Neem contact op via 0573 - 28 89 89 of mail met farmconsult@forfarmers.eu.