Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

27-5-2020

Na overleg met de gemeenten, provincies en waterschappen stelt minister Ollongren 1 januari 2022 voor als nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit blijkt uit een brief die zij op 20 mei 2020 naar de Tweede en Eerste Kamer heeft verstuurd.

De Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden zesentwintig wetten (waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingswet) in één wet geïntegreerd. Het doel: wetgeving vereenvoudigen, meer flexibiliteit aanbrengen en besluitvorming verbeteren. De Omgevingswet is van groot belang voor de juridische spelregels bij agrarische bedrijfsontwikkeling, omdat er veel relevante wetten bij betrokken zijn.

Omgevingswet

Inwerkingtreding eerder uitgesteld

De ontwikkelingen rond het coronavirus en de stappen die nog nodig zijn voor een goede implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), leidden eerder dit jaar tot uitstel van de oorspronkelijk beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2021.

Afronding wetgevingstraject

De minister verwacht dat het wetgevingstraject van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet nog dit jaar afgerond kan worden. Dit is belangrijk voor de uitvoeringspraktijk en implementatie die daarna volgt. Als het parlement akkoord is met de voorgestelde datum van 1 januari 2022, kan het jaar 2021 volledig in het teken van de implementatie staan.

Vraag over uw vergunningen?

Heeft u een vraag over uw huidige vergunningen of heeft u bedrijfsontwikkelingsplannen? Of wilt u weten wat op uw locatie mogelijk is? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. Onze adviseurs staan u graag terzijde.