Waar ben je naar op zoek?

Nieuw systeem Vervoersbewijs dierlijke mest

Sector Nieuws Sector Nieuws21-10-2022

U heeft een vervoersbewijs nodig als u dierlijke mest vervoert. Daarvoor gebruikt u nu het bestaande Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM). Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuw systeem. U meldt het vervoer dan met een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Dat werkt als volgt:

Mest

Realtime melden mesttransport

 1. Vooraf doet de vervoerder een vooraanmelding van het transport (vergelijkbaar met het huidige VDM) in een digitaal systeem.
 2. Op het moment dat het vervoer plaatsvindt, geeft de vervoerder een startmelding door op de laadlocatie.
 3. Tijdens het transport meldt de vervoerder verschillende zaken, zoals het laden en lossen.
 4. Na het lossen bevestigen zowel de leverancier als de afnemer de overdracht van de mest bij RVO.

Met het rVDM doet u realtime meldingen. Hiermee krijgt de overheid betrouwbare gegevens over het mestvervoer.

Wanneer geen rVDM nodig?

Vanaf 1 januari 2023 heeft u geen rVDM nodig bij transport van:

 • mestkorrels;
 • vaste mest met maximaal 10% vaste dierlijke mest, of maximaal 10% champost;
 • substraat voor de teelt van champignons van de substraatbereider naar de champignonteler;
 • dierlijke mest van een tuincentrum of hovenier naar een particulier;
 • dierlijke mest vanuit een ander land zonder tussenopslag naar het buitenland;
 • mest van dieren die niet voor gebruiks- of winstdoeleinden worden gehouden, bijvoorbeeld hobbydieren;
 • dierlijke mest binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld van de stal naar een perceel.

Meer weten?

Neem voor meer info contact op met de mestwetspecialisten van FarmConsult op 088 024 81 35 of kijk op de website van RVO.