Waar ben je naar op zoek?

Nieuw bestemmingsplan Wouw: mogelijk kansen veehouderij

3-3-2020

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige gemeente Wouw gaat veranderen. Het voorontwerp ligt zes weken ter inzage. Tot en met zondag 5 april 2020 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van B&W van de gemeente Roosendaal. Het voorontwerp biedt mogelijk kansen voor de veehouderij.

Mogelijke kansen voor de veehouderij

Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld als herziening van het huidige bestemmingsplan dat in 2012 is vastgesteld. In vergelijking met Midden en Oost-Brabant is dit bestemmingsplan vrij soepel. Zo is er onder voorwaarden ruimte voor hervestiging en ook is het uitbreiden van een bouwvlak minder ingewikkeld dan elders in Brabant. Wel stelt de gemeente voorwaarden aan het uitbreiden van de veestapel. Juist daarom is het van belang om de gevolgen van dit voorontwerp voor uw situatie te beoordelen. Heeft de gemeente bijvoorbeeld de bestaande stallen correct in beeld?

Ons advies: controleer goed op onjuistheden en beperkingen

Het is raadzaam om de gevolgen van dit voorontwerp voor uw bedrijf te beoordelen. Indien u onjuistheden of beperkingen signaleert, is het van belang een inspraakreactie in te dienen. Het is ook mogelijk om de gemeente te verzoeken om uw plannen op te nemen in het voorontwerp, zodat u hiervoor op een later moment geen afzonderlijke en mogelijk kostbaardere wijzigingsprocedure hoeft te doorlopen.

FarmConsult beoordeelt voor u het voorontwerp 

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het voorontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of schrijven van een inspraakreactie zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven vervolgadviezen.

Interesse? 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens