Waar ben je naar op zoek?

Nieuw bestemmingsplan voor buitengebied Wouw in voorbereiding

28-1-2021

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Wouw gaat veranderen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de plannen digitaal bekijken door uw adres in te voeren in de zoekbalk. Check goed welke consequenties het nieuwe plan heeft voor uw veehouderij. Tot en met maandag 1 maart 2021 kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. 

Begin Maart 2020 hebben wij u reeds geïnformeerd over de inspraakmogelijkheid op het voorontwerp bestemmingsplan. Het nu gepresenteerde ontwerpbestemmingsplan is de volgende stap naar een geactualiseerd en vastgesteld bestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige gemeente Wouw. We zetten de belangrijkste punten uit het ontwerp bestemmingsplan hier voor u op een rij.

Kansen voor de veehouderij

In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor het uitbreiden van veehouderijen. Daarnaast staan er kaders en mogelijkheden in het plan voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en nevenactiviteiten. 
Het plangebied ligt niet in een stalderingsgebied zoals aangeduid in de provinciale Interim Omgevingsverordening. Uitbreiding of bouw van stallen is daardoor niet gebonden aan de verplichte sloop van andere stallen. Wel gelden op basis van provinciaal beleid voorwaarden ten aanzien van uitbreiding van veehouderijen: bedrijven mogen alleen en onder voorwaarden uitbreiden als ze grondgebonden zijn. De geureffecten mogen bij de uitbreiding van veehouderijen niet toenemen én u dient schonere stalsystemen toe te passen.

PlanMER 

Om het uitbreiden van veehouderijen mogelijk te maken is het in kader van het bestemmingsplan een PlanMER opgesteld en is een passende beoordeling uitgevoerd. Deze bijlagen onderbouwen en ondersteunen de voorwaarden wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen. Het is daarom van belang om de gevolgen van dit bestemmingsplan te beoordelen.

Ons advies: controleer goed op onjuistheden

Het is raadzaam om de gevolgen van dit ontwerp bestemmingsplan voor uw bedrijf te beoordelen. Controleer uw bouwvlak en de aanduidingen voor uw locatie op onjuistheden. Het beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is.

Afspraak maken

Om het u gemakkelijk te maken kunt u een afspraak met ons maken. We nemen dan samen met u het ontwerp bestemmingsplan door, we checken uw bestaande vergunningen en we geven u een vervolgadvies. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij kunnen u zo op een efficiënte manier adviseren.

Interesse? 

Wilt u graag eerst meer weten? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens