Waar ben je naar op zoek?

Nieuw bestemmingsplan voor buitengebied gemeente Haaren

16-6-2020

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Haaren gaat veranderen. Het voorontwerp dat eind 2019 ter inzage lag is op veel kleine punten aangepast na inspraakreacties van bewoners en overheden zoals de provincie Noord-Brabant. Het nieuwe, huidge ontwerp ligt zes weken ter inzage. Tot en met woensdag 22 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan inzien. Typ uw adres in het zoekvenster. We zetten de belangrijkste punten hier voor u op een rij.

Inpassing van de Interim Omgevingsverordening (IOV)

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening 2020’ bevat beperkingen voor de veehouderij, mede doordat het plan in overeenstemming wordt gebracht met de Interim Omgevingsverordening (IOV) van de provincie Noord-Brabant. Ook bevat het ontwerp een verbod op toename van stikstofdepositie. Verder zijn nieuwe regels opgenomen over vrijkomende agrarische bebouwing en de plattelandswoning.

Ons advies: controleer goed op onjuistheden en beperkingen

Het is raadzaam om de gevolgen van dit voorontwerp voor uw bedrijf te beoordelen. Controleer de aanduidingen voor uw locatie op onjuistheden. Het beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het voorontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een inspraakreactie zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen. Let wel: het indienen van een zienswijze is vereist om bedenkingen tegen het ontwerp in een later stadium aan de rechter te kunnen voorleggen. 

Afspraak maken

Om het u gemakkelijk te maken kunt u een afspraak met ons maken. We nemen dan samen met u het ontwerp door, checken we uw bestaande vergunningen en geven we u een vervolgadvies. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij kunnen u zo op een efficiënte manier adviseren.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier of telefoonnummer 0573 – 28 89 89.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens