Waar ben je naar op zoek?

Nieuw bestemmingsplan buitengebied Berkelland

14-10-2021

De gemeente Berkelland heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” omgezet in een ontwerp. Tot en met woensdag 24 november 2021 ligt dit ontwerp ter inzage en kunt u uw zienswijzen indienen bij de gemeente. Bekijk het plan hier digitaal.

Big

Belangrijk: controleer het stikstofplafond voor uw bedrijf

Het ontwerp legt onder andere per bedrijf vast hoeveel stikstofdepositie is toegestaan. Omdat dit van grote invloed kan zijn op uw huidige en toekomstige bedrijfsvoering, raden we u dringend aan dit ‘stikstofplafond’ goed te controleren voor uw bedrijf. Zo bleek in de voorontwerpfase dat van een groot aantal veehouderijen de stikstofvergunning niet was opgenomen in het plan. Dankzij de ingediende inspraakreacties is dit aangepast.

Uw ambitie regelen in het ontwerp?

Dat tijdig reageren op bestemmingsplanwijzigingen in meerdere opzichten zinvol is blijkt al uit de voorgeschiedenis. Naar aanleiding van het voorontwerp heeft FarmConsult namens ongeveer 100 veehouders een inspraakreactie ingediend bij de gemeente. Zo is nu onder andere de bouwhoogte van de mestbassins aangepast, zijn ontbrekende stikstofvergunningen opgenomen in het plan en blijft het voor niet-grondgebonden veehouderijen mogelijk om via een afwijkingsvergunning nog te wisselen van diersoort. 

Check daarom goed of het ontwerp bestemmingsplan aansluit bij uw toekomstplannen of wellicht mogelijkheden biedt om bestaande (neven)activiteiten te legaliseren. Nu is het misschien nog mogelijk om de gemeente te verzoeken om uw plannen op te nemen in het ontwerp, zodat u hiervoor op een later moment geen afzonderlijke en mogelijk kostbaardere procedure hoeft te doorlopen.

Goed controleren op onjuistheden is ons advies

Het is belangrijk om dit ontwerp specifiek voor uw locatie te controleren. Indien u onjuistheden signaleert, is het van belang een zienswijze in te dienen. Anders staat enkel nog de gang naar de rechter open om deze onjuistheden te corrigeren.

FarmConsult beoordeelt voor u het ontwerp 

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van dit ontwerp is maatwerk en is lastig als dit geen dagelijkse materie voor u is. Onze specialisten hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met ons advies.

Hulp of advies nodig?

Voor bedrijfsspecifiek advies kunt u een afspraak maken. In het adviesgesprek nemen we samen met u het ontwerp door, we checken uw bestaande vergunningen en we geven u een vervolgadvies. Vul voor een aanvraag voor adviesgesprek onderstaand contactformulier in of bel FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, dan informeren we u graag over onze werkwijze. U kunt uiteraard ook rechtstreeks uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult benaderen.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens