Waar ben je naar op zoek?

Na Utrecht ook geitenstop in Overijssel

2-10-2018

Op 28 september 2018 heeft de provincie Overijssel een geitenstop afgekondigd voor de vestiging, uitbreiding (zowel in dieraantallen als in oppervlakte dierenverblijf) van geitenhouderijen. De stop geldt ook voor de omschakeling van agrarische bedrijven naar geitenhouderijen. Uit voorzorg wil de provincie hiermee voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden optreden zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is.

Geitenstal

Geitenstop: geen omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

De geitenstop wordt ingevoerd via een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Hierdoor kunnen geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor bouw- of aanlegactiviteiten voor geitenhouderijen. De provincie Overijssel neemt dit voorbereidingsbesluit in aanloop naar een wijziging van haar ruimtelijke beleid voor geitenhouderijen in de Omgevingsverordening Overijssel.

Aanvragen vanaf 28 september 2018

Aanvragen voor geitenhouderijen die op of na 28 september 2018 zijn ingediend, komen door het voorbereidingsbesluit ‘op de plank te liggen’. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wanneer zij alsnog in behandeling genomen kunnen worden. Dit is afhankelijk van de provincie.

Aanvragen vóór 28 september 2018

Vergunningaanvragen die al vóór 28 september 2018 zijn ingediend en door het bevoegd gezag zijn ontvangen, vallen niet onder de geitenstop. Dit geldt ook voor bedrijven met minder dan 10 geiten.

Advies nodig?

Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Overijssel of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.