Waar ben je naar op zoek?

Melkveehouders willen bijdragen aan lokale energietransitie

20-11-2020

Initiatieven om koeienmest om te vormen tot biogas duiken steeds meer op. FarmConsult is bij een aantal van die duurzame energieprojecten betrokken. Zo ook heel dicht bij huis bij BiogasHub Lochem. Bedrijfsontwikkelingsspecialist Niels ten Voorde van FarmConsult licht het initiatief toe.

Melkvee

Van mest naar biogas

Uit een haalbaarheidsstudie van CCS Energieadvies blijkt dat FrieslandCampina het gebruik van aardgas kan terugdringen door lokaal geproduceerd biogas in te zetten. Niels legt uit hoe dit werkt: “Door het vergisten van dierlijke mest ontstaat biogas. Door dit te ontzwavelen en via leidingen rechtstreeks naar een (industriële) afnemer te transporteren, kan de afnemer dit zonder al te veel aanpassingen aan installaties als alternatief voor aardgas inzetten.”

Extra bron van inkomsten

In Lochem hebben elf melkveehouders samen met FrieslandCampina, FarmConsult en gemeente Lochem aan een haalbaarheidsstudie meegedaan. “In die studie is gekeken naar de potentiële biogasopbrengst, de benodigde bedrijfsaanpassingen voor de melkveehouders en de gevolgen voor hun bedrijfsvoering”, weet Niels. “Voor de melkveehouders kan de levering van biogas een extra bron van inkomsten betekenen. Op deze manier brengen ze de mest van hun koeien nog meer tot waarde en door de stalaanpassingen dalen de stikstof-, CO2- en methaanemissies van het melkveebedrijf. Een win-winsituatie dus.” Naar verwachting levert de mestvergisting van de elf betrokken melkveehouders zo’n 1.4 miljoen kuub biogas op. Dit is gelijk aan 850.000 m3 aardgas, oftewel het jaarlijkse verbruik van 650 huishoudens.

Energietransitie Nederland

“Het is een mooi project om bij betrokken te zijn”, vindt Niels. “We nemen hierbij de ervaring mee die mijn collega Han Gelevert heeft opgedaan bij Coöperatie IJskoud, waar een soortgelijke constructie al succesvol in de praktijk draait. Het is inspirerend om te zien hoe melkveehouders zo onderdeel zijn van de energietransitie in Nederland.”

Meer weten over mestvergisting?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mestvergisting of biogas op uw bedrijf? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of per mail farmconsult@forfarmers.eu.

Ook interessant