Waar ben je naar op zoek?

Meer duidelijk over mogelijkheden en opgave van niet-productief areaal

Sector Nieuws Sector Nieuws2-5-2024

Bestaat jouw landbouwareaal voor minder dan 75% uit grassen, groene braak of vlinderbloemige gewassen? Let er dan op dat 4% van jouw bouwland niet-productief is. Er zijn drie mogelijkheden voor invulling van dit niet-productieve bouwland. Welke opties dit zijn én hoe je dit aangeeft in de Gecombineerde Opgave (GO) lees je hier.

1

Optie 1: Invullen met landschapselementen

Vul het niet-productieve areaal in met landschapselementen zoals akkerranden, bufferstroken, groene braak, sloten, houtwallen, bosjes, etc… grenzend aan bouwland.

2

Optie 2: Inzaaien met stikstofbindende gewassen

Afbeelding: Flora en Fauna
  • Let er op dat het stikstofbindend gewas op de gewaslijst staat voor de eco-activiteit 'stikstofbindend gewas'. 
  • Een mengsel van stikstofbindende gewassen is toegestaan. Een mengsel met andere gewassen niet! 
  • Het gewas mag je oogsten.

 

Zet je een stikstofbindend gewas in voor het 4% niet-productief areaal, dan kun je dit ook inzetten als eco-activiteit. Echter dan tellen alleen de punten, niet de waarde van deze eco-activiteit.

3

Optie 3: Inzaaien met vanggewassen

  • Het vanggewas moet een gewas zijn uit de vanggewassenlijst. 
  • Het vanggewas mag je als hoofd- of nateelt telen. 
  • Er geldt geen uiterste inzaaidatum. Zaai het vanggewas wel zo snel mogelijk na de hoofdteelt in. Onderzaai is ook toegestaan. Let er wel op dat vanggewas op zandgrond vanuit andere regelgeving uiterlijk 1 oktober ingezaaid is.
  • Een verplicht vanggewas, bijvoorbeeld na de mais, kan ook meetellen. 
  • Oogsten en/of beweiden is toegestaan. 
  • Wintergranen die het volgende jaar als hoofdteelt blijven kun je ook als vanggewas meetellen.

 

Zet je een vanggewas in voor het 4% niet-productief areaal, dan kun je dit gebruiken voor de eco-activiteit groenbedekking. Zowel de waarde als de punten tellen mee.

Hoe vul je niet-productief areaal in bij de Gecombineerde Opgave?

Het is vanaf nu mogelijk om het vanggewas in de Gecombineerde Opgave te verwerken als niet-productief areaal. Zo registreer je dit:

Stap 1:

Vink onder het kopje ‘Grond’ aan dat u gebruik wilt maken van derogatie (derogatie staat voor uitzondering).

Afbeelding: Stap 1 GO

Vragen of advies nodig?

Heb je als veehouder vragen over deze regelingen of kun je hulp gebruiken bij het invullen van de Gecombineerde Opgave? Neem dan contact op met FarmConsult via 088 024 81 35 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu