Waar ben je naar op zoek?

Locatie Deventer krijgt biogas geleverd van klanten

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws22-12-2021

Met trots waren we op 16 december aanwezig bij het moment dat de eerste schop de grond in ging bij een van onze klanten. De gelegenheid is een geweldig voorbeeld van partnerschap én kringlooplandbouw: vijf melkveehouders uit buurtschap Oxe bij Deventer gaan onder andere onze fabriek in Deventer voorzien van biogas dat is opgewekt op hun eigen erf. Dit biogas gaan wij in de fabriek gebruiken om de stoomketel mee te verhitten. De stoom die zo geproduceerd wordt is nodig voor het persen van de brokken. Daarvoor gebruiken we nu nog aardgas. Biogas is een goed én duurzaam - zelfs circulair - alternatief. Het draagt zo heel concreet bij aan onze doelstellingen om onze productie verder te verduurzamen en hiervoor gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Afbeelding: Farm with biogas plant in landscape_inline

Wethouder stroopt mouwen op voor biogasinitiatief

Voor het nieuwste biogasinitiatief van Deventer stroopte wethouder Grijsen van de gemeente Deventer zelf de mouwen op. Zij legde symbolisch het eerste stuk van de nieuw aan te leggen biogasleiding aan die loopt van het boerenerf van vijf ForFarmers-klanten naar ons eigen ‘Deventer 10’ én naar Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD), ook gevestigd in Deventer. Hoewel één van de vijf melkveehouders al een biogasinstallatie heeft, moeten de andere deelnemers de komende maanden hun installatie bouwen. Ook moeten de stallen aangepast worden. In de tijd dat op het boerenerf hieraan gewerkt wordt, wordt de biogasleiding aangelegd én past ook ForFarmers de eigen stoomketelinstallatie aan om hem geschikt te maken voor biogas. Naar verwachting kunnen we dan medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken.

Samenwerken aan productie van biogas

Vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers werken in ‘Oxe Geeft Gas’ samen aan de productie van biogas op de boerderij. De veehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde biogas wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar onze fabriek.

Dat klinkt makkelijker dan het is, want de pijpleiding moet ook onder de A1 door. Gelukkig steunt ook de gemeente Deventer het innovatieve initiatief en kon zij concreet helpen om die laatste hobbel te nemen. Wethouder Grijsen is enthousiast: “Dit is een unieke eerste pilot waarin we zowel aan een vitaal platteland en toekomstbestendige boeren als aan de energietransitie werken.”

Met biogas kringlopen sluiten

De fabriek in Deventer
De fabriek in Deventer

Via de collega's van FarmConsult hoorden we van de voorbereidingen van de vijf melkveehouders. Omdat het initiatief heel goed past in de duurzaamheidsdoelstellingen van onze Going Circular strategie is het besluit genomen om partner te worden in het project.

Pieter Wolleswinkel, Directeur ForFarmers Nederland: “Wij hebben stevige ambities om onze eigen productie en logistiek verder te verduurzamen. Voor bepaalde stappen in het productieproces van ons veevoer is stoom nodig. Voor het verwarmen van de stoomketel kunnen we nu lokaal opgewekt biogas gebruiken, een duurzaam - zelfs circulair - alternatief voor aardgas. We zijn er trots op dat we binnen de sector, en zelfs met onze klanten, hierin kunnen samenwerken en we dit alternatief kunnen toepassen in onze fabriek in Deventer. Dat past goed in onze duurzaamheidsstrategie ‘Going Circular’, waarin we kringlopen willen sluiten. Met dit project wordt mest opgewaardeerd tot energie die we binnen de sector gebruiken en zo kunnen we deze kringloop sluitend krijgen.”

De fabriek in Deventer is niet de eerste locatie die hernieuwbare energie inzet. In de fabriek in Lochem wordt ook al gebruikgemaakt van hernieuwbare energie voor de stoomproductie. Daarvoor is in 2019 een biomassa-installatie, die gestookt wordt met lokaal afvalhout, in gebruik genomen. Ook liggen er zonnepanelen op het dak.

Ruimte voor opschaling

De deelnemende melkveehouders zijn blij met de officiële aftrap: “Het is mooi dat we nu van start kunnen. De eerste twee afnemers zijn gevonden, maar er is zeker nog ruimte voor opschaling, dus we hopen dat meer bedrijven interesse gaan tonen. Biogas is een mooi en duurzaam alternatief!”, aldus één van de melkveehouders.

Naast de gemeente Deventer zijn ook Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.

‘Met elkaar dragen we zo echt bij aan kringlooplandbouw’

Niels ten Voorde
Niels ten Voorde

Niels ten Voorde van FarmConsult over dit initiatief: “Toen ik bij deze melkveehouders een presentatie hield over stalaanpassingen om biogasinitiatieven vanaf het boerenerf mogelijk te maken, kreeg ik al snel door hoe serieus en concreet de plannen waren. Alleen waren er op dat moment nog niet genoeg afnemers. De buurtschap Oxe ligt niet ver van de ForFarmers-fabriek in Deventer, dus het was het waard om ForFarmers als afnemer te opperen. Dat het uiteindelijk ook lukt en wij zo het gas van onze eigen klanten kunnen gaan gebruiken om hun voer te produceren, vind ik geweldig.

“We merken bij FarmConsult dat veel boeren zich oriënteren op mogelijkheden om biogas te gaan leveren of opgewekte energie te leveren aan het energienet. Als we onze klanten daarbij met ons advies kunnen helpen en uiteindelijk dat aanbod in de toekomst nog verder kunnen samenbrengen met de duurzaamheidsdoelstellingen van ForFarmers, dragen we met elkaar echt bij aan kringlooplandbouw.”