Waar ben je naar op zoek?

Limburg besluit definitief tot geitenstop per 20 december 2018

9-1-2019

Provinciale Staten van Limburg hebben op 14 december 2018 definitief besloten tot een geitenstop. De stop is op 20 december ingegaan en betekent dat er geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen komen in Limburg. Ook bestaande geitenhouderijen mogen niet meer uitbreiden. Na de provincies Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en gemeente Nederweert is provincie Limburg de vierde provincie waarvoor de geitenstop geldt.

Geitenstop: geen omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

De besluitvorming vond op 14 december 2018 achter gesloten deuren plaats. Dat heeft ermee te maken dat het om een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ gaat. Dit besluit wordt pas van kracht als het is gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is op 20 december 2018 gebeurd. Daardoor kunnen vanaf die datum geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor de uitbreiding van het aantal geiten of de vergroting van het oppervlak van het geitenverblijf.

Geiten

Aanvragen vanaf 20 december 2018

Aanvragen voor geitenhouderijen die óp of ná 20 december 2018 zijn ingediend, komen door het voorbereidingsbesluit ‘op de plank te liggen’. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wanneer zij alsnog in behandeling genomen kunnen worden. Dit is afhankelijk van de provincie.

Aanvragen vóór 20 december 2018

Vergunningaanvragen die al vóór 20 december 2018 zijn ingediend en door het bevoegd gezag zijn ontvangen, vallen niet onder de geitenstop.

Aanleiding: onduidelijkheid over gezondheidseffecten

Aanleiding voor de geitenstop was een recent onderzoek waaruit blijkt dat er een verhoogd risico op longontsteking zou zijn bij omwonenden van geitenhouderijen. Het gaat wel om een voorlopige stop. De geitenstop geldt totdat een uitgebreid onderzoek naar de effecten van het houden van geiten klaar is. De verwachting is dat eind 2020 dat rapport op tafel ligt.

Gevolgen voor geitenhouders

De gevolgen voor geitenhouders zijn aanzienlijk. Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Limburg of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.