Waar ben je naar op zoek?

Laat tijdig kuil- en grondmonsters steken

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-11-2023

Wilt u met de BEX rekenen in uw mestboekhouding? Dan is het van belang dat u alle kuilen tijdig bemonstert. December en januari zijn bovendien ook de maanden om nieuwe grondmonsters te nemen voor derogatie of fosfaatdifferentiatie. Tijd om hiermee aan de slag te gaan dus!

Kuilmonsters

maiskuil

Vanaf vier weken na aanleg kunt u een kuil bemonsteren. De melkveespecialist gebruikt de kuilmonsters om een optimaal rantsoen samen te stellen, maar een kuilmonster kan ook van belang zijn voor uw mestboekhouding. Mogelijk kunt met een berekening volgens de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) voordeel behalen ten opzichte van rekenen met forfaits. Zo kunt u misschien meer mest op eigen bedrijf benutten en hoeft u minder VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) aan te kopen.

Vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s)

Heeft u VVO’s nodig, koop deze dan vóór 22 december 2023 aan, zodat ze op tijd (voor 1 januari 2024) verwerkt zijn. Neem daarvoor contact op met onze productierechtenspecialisten. Met de kuilmonsters kunt u een betere inschatting maken van het aantal benodigde VVO’s. Dus zijn er kuilen die nog niet bemonsterd zijn, maar al wel vier weken liggen? Laat er een monster van nemen.

Controle kuiluitslag

Controleer de afmetingen van de partij, zodra de kuiluitslag binnen is. Is er rekening gehouden met schuine kanten? Klopt de inkuilmethode? Is de juiste afdekking ingevuld? En als er nog voer van vorig jaar achter zit of onder is geschoven, is de afmeting hiervoor gecorrigeerd? Neem contact op met het laboratorium als u een fout constateert, zodat zij het kunnen herstellen.

Grondmonsters voor bodemonderzoek

Voor derogatie en/of fosfaatdifferentiatie zijn er een aantal voorwaarden waar uw grondmonsters aan moeten voldoen. Check aan de hand van de onderstaande voorwaarden of er nieuwe grondmonsters voor bodemonderzoeken nodig zijn.

Voorwaarden derogatie

  • Grondmonsters moeten genomen zijn tussen 1-2-2020 en 31-1-2024. 
  • Maximaal 5 ha per bodemonderzoek.
  • Als een perceel op het moment van steken uit een gedeelte bouwland én een gedeelte grasland bestaat, dan moet u twee monsters van dit perceel nemen.
  • Alle percelen bevatten een geldig bodemonderzoek.

Voorwaarden fosfaatdifferentiatie

  • Grondmonsters moeten genomen zijn tussen 16-5-2020 en 15-5-2024. 
  • Maximaal 20 ha per bodemonderzoek*
  • Topografische percelen waarvan bij voorbaat al bijna zeker is dat ze in de hoge fosfaatklasse vallen, kunt u overslaan.*

* Alleen mogelijk als u niet meedoet aan derogatie.

 

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u VVO’s nodig of heeft u vragen over derogatie en fosfaatdifferentiatie? Of over de mestwetgeving in het algemeen? Onze productierechten- en mestwetspecialisten zijn er voor u.