Waar ben je naar op zoek?

Inwerkingtreding Omgevingswet opnieuw uitgesteld

31-5-2021

Na overleg met de gemeenten, provincies en waterschappen stelt demissionair minister Ollongren 1 juli 2022 voor als nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit blijkt uit een brief die zij op 27 mei 2021 naar de Tweede en Eerste Kamer heeft verstuurd.

De Omgevingswet

Minister Ollongren

Met de Omgevingswet worden 26 wetten (waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingswet) in één wet geïntegreerd, met als doel om de wetgeving te vereenvoudigen, meer flexibiliteit aan te brengen en besluitvorming te verbeteren. Gelet op de betrokken wetgeving is de Omgevingswet dan ook van groot belang voor de juridische spelregels bij agrarische bedrijfsontwikkeling.

Inwerkingtreding eerder uitgesteld

Diverse ontwikkelingen zoals het coronavirus en de stappen die nog nodig zijn voor een goede implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), leidden al eerder tot uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. In overleg met de bestuurlijke partners heeft de demissionair minister dus nu opnieuw besloten om de inwerkingtreding op te schuiven.

Inwerkingtreding mogelijk ook later dan 1 juli 2021?

In haar brief plaatst de minister nog een aantal voorbehouden:

  • Het is noodzakelijk dat de minimale functionaliteiten van het DSO uiterlijk oktober 2021 gereed zijn en werken. 
  • Punt van aandacht is dat de start per 1 juli 2022 tijdens de zomerperiode valt en vlak nadat bij de gemeenten nieuwe colleges zijn geïnstalleerd. 

Met de bestuurlijke partners houdt de minister de vinger aan de pols en beziet ze of dit leidt tot knelpunten die verdere beheersmaatregelen behoeven. Het lijkt er dus op dat niet is uitgesloten dat de inwerkingtreding later dan 1 juli 2022 zal plaatsvinden.