Waar ben je naar op zoek?

Subsidie reductie stikstofemissie

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-6-2023

Melkveehouders in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen tot eind 2023 subsidie aanvragen voor maatregelen die zorgen voor verlaging van de stikstofuitstoot op hun bedrijf. Het gaat hierbij om investeringen in bewezen maatregelen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden van de Investeringsregeling reductie stikstofemissie.

Melkkoeien aan voerhek

€ 55,2 miljoen in meerdere rondes

De aanvraagperiode is van 7 juni 2023 t/m 31 december 2023. Het totale budget voor de drie provincies is € 55,2 miljoen, die in verschillende rondes wordt ingezet. Voor de eerste openstellingsronde is het budget € 13,75 miljoen. De regeling werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Twee subsidiesporen

Deze regeling richt zich op vergoedingen voor extern advies en/of op zogenaamde ‘niet-productieve investeringen’ gericht op het terugdringen van stikstofemissie.

1

Subsidie voor advies

De volgende adviezen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Advies rondom mogelijkheden voor verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel.
 • Advies met betrekking tot mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS.
 • Advies over de meest geschikte maatregelen voor het melkveebedrijf om de ammoniakuitstoot te verlagen.

De subsidie is 100% van de advieskosten met een maximum van € 1.500,- per advies en € 3.000,- per bedrijf. Er kan dus twee keer een advies aangevraagd worden bij externe deskundigen.

2

Subsidie voor niet-productieve investeringen

De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Mestrobots met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd wordt. Vaste mestschuiven zijn niet subsidiabel.
 • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen per dag sproeien, met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag.
 • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.
 • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek.
 • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag. Voorwaarde is dat dit alleen kan in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.

De subsidie bedraagt 80% met een maximum van € 60.000,- per bedrijf.

Belangrijkste voorwaarden

Aan de subsidies zijn ook een aantal algemene voorwaarden verbonden. Te weten:

 • Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen komen in aanmerking.
 • De adviezen moeten opgesteld zijn door externe deskundigen: adviseurs die ingeschreven zijn in BAS van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs of – bij advisering weidegang –bij Stichting Weidegang.
 • De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Bedrijven gaan bij positieve beschikking akkoord met het meten en monitoren van de investeringsmaatregelen.
 • Binnen zes maanden na de beschikking moet een adviesrapport uitgebracht zijn. Binnen vierentwintig maanden na beschikking moet de investering uitgevoerd zijn. Uitstel, schriftelijk en gemotiveerd met reden, is mogelijk.

Meer info of subsidie aanvragen?

Overweegt u een dergelijke investering en heeft u interesse in subsidie? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van FarmConsult. Zij informeren u over de mogelijkheden en voorwaarden en helpen u met een correcte subsidieaanvraag. Bel of mail met Johan Hilhorst: 06-23372441 / johan.hilhorst@forfarmers.eu of Arjan Laarhuis: 06-51210778 / arjan.laarhuis@forfarmers.eu. U kunt ook contact opnemen met het algemene nummer van FarmConsult: 0573 - 28 89 89.