Waar ben je naar op zoek?

Heeft u een idee voor beter waterbeheer?

31-7-2018

Gelderse landbouwers en groepen van landbouwers (samenwerkingsverband) die innovaties of modernisering in waterbeheer op hun bedrijf willen toepassen komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. De provincie Gelderland stelt de inschrijving voor de subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ open van 20 augustus t/m 17 september 2018.

Komt u in aanmerking?

De provincie heeft een investeringslijst opgesteld met investeringen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De aanvraag mag betrekking hebben op meerdere investeringen. Onderwerpen op de investeringslijst zijn als volgt onderverdeeld:
•             gebruik mest en nutriënten;
•             gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
•             hydrologische maatregelen;
•             maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen;
•             bodemmaatregelen;
•             diverse maatregelen.

Aan iedere investering is een aantal punten toegekend. Bij meerdere investeringen wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal punten. De rangschikking vindt plaats op volgorde van het puntenaantal, waarbij aanvragen met het hoogste puntenaantal het eerst in aanmerking komen voor subsidie.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000 bedragen. De subsidie bedraagt max. € 20.000.

Aanvragen subsidie

Wilt u weten of u voor subsidie in aanmerking komt en/of wilt u de subsidie aanvragen? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.nl.

(Bron: Regiebureau POP provincie Gelderland)