Waar ben je naar op zoek?

Grote veehouderij? Dit verandert er per 1 januari 2019 in energiewetgeving

20-12-2018

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en bent u verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt daar een informatieplicht bij.

Wat verandert er voor u?

De informatieplicht houdt in dat u vóór 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag moet melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. U kunt hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) gebruiken. Deze lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Begin 2019 wordt de EML geactualiseerd. De overheid wil hiermee de energiebesparing en -transitie versnellen. Het bevoegd gezag heeft aangekondigd strikt toe te zien op naleving van deze informatieplicht.

Isoleren stal
Gebruik van zonne- en windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Isoleren bijvoorbeeld wél.

Voor wie, hoe en wat?

De maatregel geldt voor bedrijven met een energiebesparingsplicht en die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Melden kan vanaf januari 2019 via het eLoket op RVO.nl. Let op: het gaat om maatregelen die het energieverbruik op uw bedrijf verminderen, zoals isoleren of inzet Ledverlichting. De toepassing van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel.

Schakel FarmConsult in

Wilt u weten wat de informatieplicht betekent voor uw bedrijf? Of welke energiebesparende maatregelen u kunt treffen? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met onze specialisten via het contactformulier of telefonisch op 0573 - 28 89 89.