Waar ben je naar op zoek?

Groningse intensieve veehouderijen vanaf 2019 definitief op slot?

11-10-2018

Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen lijken aan te koersen op een definitief slot op de deur voor alle intensieve veehouderijen in de provincie. Op dit moment is het in een aantal gebieden nog mogelijk om het staloppervlakte van bestaande intensieve veehouderijen te vergroten. Maar als het aan GS ligt, komt dit per 1 januari 2019 te vervallen.

Intensieve veehouderij Groningen

Geen uitbreiding meer toegestaan

In 2016 wilde Groningen het uitbreidingsverbod al invoeren. Dit werd echter uitgesteld tot 1 januari 2019, om in samenspraak met de landbouwsector en natuur- en milieuorganisaties te kijken of er een regeling kon komen, die ontwikkelingsruimte biedt bij verduurzaming van de intensieve veehouderij. Nu blijkt dat GS alsnog streeft naar een totaal verbod op uitbreiding van intensieve veehouderijen per 1 januari 2019. Vanaf dan is uitbreiding bij uitzondering alleen nog toegestaan om te voldoen aan nieuwe milieu-eisen of ter verbetering van het dierenwelzijn. In beide gevallen is vergroting van de veestapel echter niet mogelijk.

Intensieve veehouderij Groningen

Aanvraag vóór 1 januari indienen

Mocht u een intensieve veehouderij hebben in Groningen, dan is dit aanstaande uitbreidingsverbod van groot belang. Heeft u plannen voor uitbreiding, dan dient u uw vergunningaanvraag vóór 1 januari 2019 in te dienen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de specialisten van FarmConsult via telefoon 0573 28 89 89 of neem contact op via ons contactformulier.