Waar ben je naar op zoek?

Gemeente Son en Breugel krijgt nieuw bestemmingsplan buitengebied

Sector Nieuws Sector Nieuws19-6-2018

Gemeente Son en Breugel krijgt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Van donderdag 7 juni tot en met woensdag 18 juli 2018 ligt het zes weken ter inzage bij de gemeente. Alleen in deze periode kunt u bezwaar maken als u het niet mee eens bent met de plannen door een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Beperkingen voor de veehouderij vanwege provinciale regels

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied; herziening 2017’ en bijbehorende plan-MER bevat beperkingen voor de veehouderij, doordat het plan in overeenstemming wordt gebracht met de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant. De belangrijkste beperkingen daarin zijn:

  • staldering;
  • aanscherping Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV);
  • aanscherpen regels mestbewerking;
  • strengere emissie-eisen en vervallen van interne saldering;
  • stop op ontwikkeling geitenhouderij.

Ons advies: controleer goed op onjuistheden ter bescherming van uw belangen

Het is raadzaam om de gevolgen van dit ontwerp voor uw bedrijf te beoordelen. Indien u onjuistheden of beperkingen signaleert, is het van belang een zienswijze in te dienen. Het is ook mogelijk om de gemeente te verzoeken om uw plannen op te nemen in het nog vast te stellen bestemmingsplan. Grote aanpassingen doorvoeren lukt vaak niet meer, maar kleinere zaken mogelijk wel. Het voordeel daarvan is dat u dan zonder veel moeite in de procedure kunt meelopen. 

FarmConsult beoordeelt voor u het ontwerpbestemmingsplan

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of het indienen van een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen en advies bepaalt u zelf hoe en welke vervolgstappen u wilt nemen.

Afspraak maken

Om het u gemakkelijk te maken kunt u ook een afspraak met ons maken. We nemen dan samen met u het ontwerp door, checken uw bestaande vergunningen en geven we u een vervolgadvies. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij adviseren u zo op een efficiënte manier.
 

Meer info

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Informatie buitengebied Son en Breugel


Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens