Waar ben je naar op zoek?

Gemeente Reusel-de Mierden past bestemmingsplan aan

3-7-2023

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Reusel-de Mierden gaat veranderen. Tot en met 27 augustus 2023 kunt u hierover een zienswijze indienen bij de gemeente. Via deze website kunt u het plan digitaal bekijken. We zetten de belangrijkste punten hier voor u op een rij.

Stikstofplafond voor iedere agrarisch bedrijf

Het ontwerpbestemmingsplan van gemeente Reusel-de Mierden voorziet in een harde, extra beperking voor ieder agrarisch bedrijf, omdat een toename van stikstofemissie vanaf agrarische bouwpercelen wordt ver-boden. Natuurvergunningen worden in dit bestemmingsplan niet meegenomen en kunnen dus volgens dit bestemmingsplan niet meer als referentiesituatie worden gezien. Aangezien de situatie per bedrijf kan verschillen, adviseren wij u om goed te controleren hoe uw ‘stikstofplafond’ uitvalt. Indien het stikstofplafond voor uw bedrijf niet goed is geregeld, kan dit u immers benadelen in uw bedrijfsvoering. En eventueel helpt het om het aantal dieren dat u nu feitelijk houdt, waar mogelijk aan te passen aan de vergunde veestapel.

Vermelding (neven)activiteiten en geurnorm

Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ moeten specifieke aanduidingen aanwezig zijn op uw agrarische bedrijfsperceel, omdat de betreffende agrarische bedrijvigheid anders niet toegestaan is. Daarnaast moeten eventuele nevenactiviteiten en bedrijfswoningen op locatie op zijn genomen in het bestemmingsplan, het is van belang dat u dit controleert.

Tot slot heeft de gemeente opgenomen dat zij de bevoegdheid heeft om de 50%-regeling voor geur te beperken, danwel strenger toe te passen. Deze 50%-regeling maakt het voor veehouderijen, die niet aan de geurnorm voldoen, mogelijk om toch uit te breiden wanneer de veehouder geurbelastingreducerende maatregelen neemt.

FarmConsult helpt u bij beoordeling bestemmingsplan 

Indien het nieuwe bestemmingsplan onjuistheden bevat voor uw bedrijf, is het raadzaam een zienswijze in te dienen. Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is complex en vraagt om maatwerk. Onze specialisten hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het nieuwe plan specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven vervolgadviezen.

Interesse? 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoon-nummer 0573 28 89 89. U kunt ook direct contact opnemen met Loeki van Loon, bedrijfsspecialist Ruimtelijke Ordening in uw regio, via loeki.vanloon@forfarmers.eu of +31 6 10 16 05 46. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens