Waar ben je naar op zoek?

Gemeente Reusel-De Mierden bereidt nieuw bestemmingsplan voor

26-1-2021

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Reusel-De Mierden gaat veranderen. Tot en met maandag 22 februari 2021 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan digitaal bekijken. We zetten de belangrijkste punten uit het voorontwerp bestemmingsplan hier voor u op een rij.

Inpassing van de Interim Omgevingsverordening (IOV)

De gemeente Reusel-De Mierden legt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen opnieuw vast in verband met de nabijheid tot het Natura 2000-gebied Kempenland-West. Deze milieukaders worden vastgelegd in een nog op te stellen planMER. De ontwerp planMER komt straks ter inzage als bijlage in de toelichting van het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Doordat op dit moment nog sprake is van de voorontwerpfase is dit voor u nu het moment om te kijken naar (1) de vergunde situatie van uw bedrijf en (2) de werkelijke situatie van uw bedrijf ter voorbereiding op de ontwerp planMER.

Aanpassing bouwvlak en nieuwe regels

In het voorontwerp bestemmingsplan zijn bovendien de agrarische bouwvlakken gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd. In sommige gevallen heeft de gemeente een vormverandering van het bouwvlak toegepast. Ten slotte zijn ook nadere regels opgenomen met betrekking tot de nieuwvestiging, de omschakeling of functieverandering van agrarische bedrijven en de uitbreiding van bedrijfsgebouwen binnen agrarische bouwvlakken. Tot slot zijn er nieuwe regels opgenomen over vrijkomende agrarische bebouwing.

Ons advies: controleer goed op onjuistheden en beperkingen

Het is raadzaam om de gevolgen van dit voorontwerp bestemmingsplan voor uw bedrijf te beoordelen vooruitlopend op het uiteindelijke ontwerpbestemmingsplan. Controleer de aanduidingen voor uw locatie op onjuistheden. Het beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het voorontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een inspraakreactie zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Interesse? 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens