Waar ben je naar op zoek?

Gemeente Nederweert bereidt Omgevingsvisie buitengebied voor

8-3-2021

De gemeente Nederweert is bezig met de Omgevingsvisie voor het buitengebied van de gemeente. Tot en met 9 april ligt het ontwerp ter inzage en kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerp digitaal inzien. We benoemen hier een aantal belangrijke punten voor u uit deze Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie buitengebied op hoofdlijnen

Met de Omgevingsvisie buitengebied wil de gemeente Nederweert meer richting geven aan mogelijke en complexere ruimtelijke ontwikkelingen. Voor elke agrarische ontwikkelingen geldt de voorwaarde dat u een kwaliteitsslag in de fysieke leefomgeving moet maken. Bijvoorbeeld door sloop, landschappelijke inpassing en/of toepassing van best beschikbare technieken. In de Omgevingsvisie is opgenomen dat de gemeente per saldo géén nieuwe agrarische bedrijfslocaties mogelijk maakt, maar wél streeft naar het beschikbaar houden van perspectiefvolle agrarische locatie voor de toekomst.

Ongebruikte bouw- en milieuvergunningen

Daarnaast wil de gemeente voorkomen dat verleende bouw- en milieuruimte bij agrarische bedrijven ongebruikt blijft. Dit betreft bouw- en milieuvergunningen die worden verleend na vaststellingsdatum van de Omgevingsvisie buitengebied. Deze vergunningen moeten binnen één jaar na het ‘onherroepelijk worden’ van deze Omgevingsvisie gerealiseerd zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen deze vergunningen worden ingetrokken. Dit betekent dat deze locaties met niet-gerealiseerde vergunningen in het Omgevingsplan worden weg bestemd. Een regeling voor het intrekken van jarenlange niet gebruikte, verleende vergunningen is nog in voorbereiding. De gemeente werkt regeling verder uit en koppelt deze als maatregel aan het omgevingsprogramma luchtkwaliteit.

Op 23 maart aanstaande organiseert de gemeente Nederweert een digitale bijeenkomst waar u vragen kunt stellen over de Omgevingsvisie. U kunt zich hiervoor tot 14 maart aanmelden via de website van de gemeente.

Ons advies

Het is raadzaam om de gevolgen en mogelijkheden van dit ontwerp van de Omgevingsvisie buitengebied voor uw bedrijf te beoordelen. Het beoordelen is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat de Omgevingsvisie buitengebied Nederweert specifiek voor uw bedrijf betekent. Ook kunnen ze adviseren of het indienen van een zienswijze of bijvoorbeeld het aanvragen van een omgevingsvergunning, zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Advies nodig?

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de Omgevingsvisie, maak dan een afspraak met één van onze specialisten. We nemen dan samen met u het Ontwerp Omgevingsvisie buitengebied op hoofdlijnen door en geven u een vervolgadvies. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0573 - 28 89 89.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens