Waar ben je naar op zoek?

Gemeente Beemster krijgt een nieuw bestemmingsplan

6-4-2021

Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Beemster is geactualiseerd. Vanaf 6 april ligt het gewijzigde plan ‘Buitengebied Beemster 2012 – Partiële herziening 2021´ zes weken ter inzage. Tot en met 17 mei 2021 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. We zetten de belangrijkste punten uit dit bestemmingsplan hier voor u op een rij.

Beperkingen voor veehouderijen

Schaap met lammeren

De gemeente Beemster heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied geactualiseerd. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het voorontwerp digitaal inzien. Het bestemmingsplan is op een aantal onderwerpen aangepast. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bouwen buiten het bouwvlak en de introductie van een nieuwe werkwijze waarbij gemeente en initiatiefnemer eerder met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan regels opgenomen met betrekking tot de stikstofproblematiek. In het bestemmingsplan is een stikstofdepositieplafond opgenomen. Dit stikstofdepositieplafond is bepalend voor het aantal dieren dat agrarische ondernemers nu en in de toekomst mogen houden.

Controleer of de gemeente uitgaat van juiste uitgangssituatie

Het is raadzaam om de gevolgen van dit voorontwerp voor uw bedrijf te beoordelen. Hierbij is het van belang om te controleren of de gemeente de juiste uitgangssituatie aanhoudt. Het beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het voorontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een inspraakreactie zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Afspraak maken

Om het u gemakkelijk te maken kunt u een afspraak met ons maken. We nemen dan samen met u het voorontwerp door, checken uw bestaande vergunningen en geven u een vervolgadvies. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij kunnen u zo op een efficiënte manier adviseren.

Advies nodig?

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens