Waar ben je naar op zoek?

Gelderland maakt extern salderen mogelijk

Sector Nieuws Sector Nieuws10-2-2022

Eind 2021 kondigde Provincie Gelderland het al aan en sinds 9 februari 2022 is extern salderen in Gelderland daadwerkelijk mogelijk. Veehouderijen met dierrechten kunnen nu onder voorwaarden hun ammoniak overdragen aan derden.

Boerderij

Overdracht ammoniakrechten binnen straal 25 kilometer

Bedrijven die stoppen of inkrimpen kunnen bij verkoop van ammoniakrechten 70% daadwerkelijk overdragen. De resterende 30% wordt afgeroomd en komt ten goede aan de natuur. Reden dat extern salderen tot nu toe nog niet mogelijk was, lag in het feit dat de provincie zorgen had over ongecontroleerde opkoop van ammoniak. Zij wilden hiermee zowel leegstand op het platteland voorkomen, als het risico op ondermijning zo laag mogelijk houden. De overheid heeft nu een straal van 25 kilometer ingesteld waarbinnen bedrijven stikstofruimte mogen overdragen. Daarmee acht Provincie Gelderland dat dit risico voldoende is afgenomen. 

Overijssel zet extern salderen tijdelijk stop

Op 7 februari 2022 heeft de Provincie Overijssel besloten het extern salderen van ammoniak tijdelijk op te schorten. Hier heeft men toe besloten na een uitspraak van de Raad van State. Kern van de uitspraak is dat de Provincie Overijssel inzichtelijk moet maken met welke andere maatregen, naast extern salderen, een daling van de stikstofdepositie op het desbetreffende Natura 2000-gebied wordt gerealiseerd. Als deze onderbouwing gereed is zal extern salderen met ammoniakrechten in Overijssel weer mogelijk worden. In de overige provincies verandert er niets aan het nu geldende salderingsbeleid.

Modelovereenkomst extern salderen

Gedeputeerde Staten wil de ontwikkelingen rondom extern salderen goed volgen. Zij geven aan betrokken te willen zijn bij elke transactie. Daarom werken ze momenteel nog aan een modelovereenkomst die alle betrokken partijen, inclusief de provincie, moeten ondertekenen.

Wilt u ammoniakrechten kopen of verkopen?

Heeft u plannen om ammoniakrechten of andere productierechten te (ver-)kopen of (ver-)leasen? Neem dan contact af met onze productierechtspecialisten voor marktconforme prijzen, een solide overeenkomst en veilige betaling. Bel naar 0573 – 28 89 89 of mail naar productierechten@forfarmers.eu