Waar ben je naar op zoek?

Gelderland geeft vrijstelling geitenlammeren

Sector Nieuws Sector Nieuws2-10-2020

De provincie Gelderland hanteert momenteel een geitenstop. Het is hierbij o.a. verboden om het aantal geiten uit te breiden of om extra (stal)ruimte voor geiten te creëren. Nu heeft de provincie het voornemen om hierop een uitzondering te maken voor geitenlammeren tot een leeftijd van 60 dagen, die op het eigen bedrijven geboren zijn. De regeling bevat echter onduidelijkheden, die nadelig voor u kunnen uitpakken. Daarom is het belangrijk dat u een zienswijze indient bij de provincie, zodat de provincie u duidelijkheid kan verschaffen. We leggen de situatie uit.

Hoe luidt het voorstel van de provincie?

Voor Gelderse geitenhouders is het momenteel verboden om het aantal geiten te vergroten of de (stal)ruimte voor geiten uit te breiden. In de voorgestelde wijziging van de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland staat dat dit verbod op uitbreiding niet geldt voor op het eigen bedrijf geboren geitenlammeren tot een leeftijd van 60 dagen. De provincie wil hiermee, met het oog op dierenwelzijn, voorkomen dat jonge dieren vervoerd moeten worden.

Pasgeboren lam

Wat is nog onduidelijk?

In de toelichting van het nieuwe voorstel staat echter, dat deze uitzondering geldt voor de periode tijdens en onmiddellijk na het lammerseizoen. Dit roept de vraag op of de uitzondering is beperkt tot geitenlammeren tot een leeftijd van 60 dagen of tot één bepaald/nader af te bakenen lammerseizoen per jaar. In de praktijk zijn op veel geitenbedrijven namelijk meerdere lammerperiodes. Het is in uw belang dat de provincie hier duidelijkheid in verschaft, zodat u niet in de problemen komt, doordat u bijvoorbeeld wordt beperkt tot één lammerseizoen.

Bijkomend probleem

Naast bovengenoemde onduidelijkheid rijst er nog een ander vraagstuk: betekent de tijdelijke toename in geitenlammeren iets voor uw benodigde vergunningen? Als het nodig is om vergunningen zoals Wabo en Wnb hierop aan te passen, betekent dat een enorme verzwaring van de administratieve lasten voor u. Ook op dit vlak is het belangrijk dat de provincie u duidelijkheid biedt, zodat u hier tijdig op kunt anticiperen.

Wat is wijsheid?

Het voorstel voor wijziging van de Omgevingsverordening ligt tot en met 13 november 2020 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een reactie geven op het plan in de vorm van een zienswijze. Door het indienen van een eigen zienswijze kunt u de provincie Gelderland om opheldering vragen over de vrijstelling van geitenlammeren en hoe de provincie de tijdelijke uitbreiding in het aantal geiten in de ver-gunningen denkt te regelen. Uiteraard kan FarmConsult u helpen bij het opstellen en indienen van een zienswijze. Wilt u van onze diensten gebruik maken? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.