Waar ben je naar op zoek?

Friesland negende provincie met geitenstop

19-2-2019

Met ingang van 14 februari 2019 geldt in de provincie Friesland een geitenstop. Hiermee is Friesland de negende provincie die een dergelijke geitenstop invoert. Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Flevoland, Zuid-Holland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht gingen Friesland voor.

Aanleiding geitenstop: toename vergunningaanvragen en voorzorg volksgezondheid

Friesland kondigt een geitenstop af vanwege de recente toename van het aantal aangevraagde vergunningen voor geitenhouderijen in de provincie en de huidige kennis van zaken over gezondheidseffecten van geitenhouderijen. Gelet op deze gezondheidseffecten heeft de GGD Fryslân de provincie geadviseerd om uit voorzorg maatregelen te treffen.

Geitenstop Friesland

Vanaf 14 februari 2019 geen vergunningen meer voor geitenhouderijen

De geitenstop is sinds 14 februari 2019 van kracht. Vestiging, uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderijen is vanaf die datum niet meer mogelijk. Ook een toename van de oppervlakte van de dierenverblijven en het uitbreiden van het aantal geiten is niet meer mogelijk. Vergunningaanvragen voor geitenhouderijen die op of na 14 februari 2019 zijn ingediend, komen door de geitenstop ‘on hold’ te staan. Vergunningaanvragen die al vóór 14 februari 2019 zijn ingediend vallen niet onder de geitenstop.

Uitzondering voor verbetering dierenwelzijn

De provincie maakt een uitzondering op de geitenstop voor een uitbreiding ten behoeve van een verbetering van het dierenwelzijn. Deze uitzondering lijkt alleen te gelden voor de vergroting van de oppervlakte dierenverblijf.

Gevolgen voor geitenhouders

De gevolgen voor geitenhouders zijn aanzienlijk. Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Friesland of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.