Waar ben je naar op zoek?

Fosfaatrechtenstel ongewijzigd van kracht

19-9-2018

Volgens de laatste prognose van het CBS blijft de Nederlandse landbouw onder de nationale plafonds van fosfaat- en stikstofexcretie. Voor de knelgevallen ziet de minister geen mogelijkheid om die tegemoet te komen. De korting bij lease van fosfaatrechten blijft ongewijzigd op 10 % staan.

Minister Schouten informeert Tweede Kamer

Dit is te lezen in de brief die minister Schouten 14 september jl. aan de Tweede Kamer schreef. Hierin informeert zij de kamer over de stand van zaken in het fosfaatrechtenstelsel.

Lees hier de brief van de minister.

Enkele highlights uit de brief:

1

Fosfaat- en stikstofplafonds

Positief is dat de prognose van het CBS een onderschrijding van de nationale plafonds laat zien. Dit geldt voor zowel de fosfaat- als stikstofexcretie. Voor de melkveehouderij zit de geprognosticeerde fosfaatexcretie onder het sectorplafond (ca. 5%) maar de stikstofexcretie erboven (ca. 1,5%).

 

Afbeelding: Fosfaat- en stikstofexcretie
Prognose CBS van fosfaat- en stikstofexcretie
2

Bezwaarschriften

Het RVO heeft momenteel circa 50% van de ingediende bezwaarschriften tegen de vaststelling van toegekende fosfaatrechten afgehandeld. In het geval dat een bezwaar overlapt met een aanmelding voor knelgevallenvoorziening wordt dit gecombineerd behandeld.

3

Vleesveehouders

Vleesveehouders kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. De minister verwacht dat de vrijstellingsmaatregelen half oktober van kracht zijn. In de tussentijd kunnen vleesveehouders geen rechten overdragen.

4

Knelgevallenregeling

In een gesprek met de Eurocommissaris heeft deze aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om bedrijven met financiële problemen als gevolg van het fosfaatstelsel, tegemoet te komen. Er is geen ruimte om extra rechten of ontheffingen uit te geven aan bedrijven.  Ook is er geen ruimte om nu nog wijzigingen in het stelsel door te voeren. De minister spoort de financiële sector aan om melkveebedrijven, die in de kern gezond zijn, te steunen.

4

Afroming fosfaatrechten

10% van de verhandelde fosfaatrechten wordt afgeroomd. Deze rechten gaan naar de fosfaatbank en worden ingezet voor het stimuleren van (jonge) grondgebonden melkveehouders.

5

Pilot

Minister Schouten start in 2019 een pilot naar de mogelijkheden om bedrijven te stimuleren om aantoonbaar efficiënter te werken dan de vastgelegde normen (forfaits).

Vragen?

Heeft u vragen over het fosfaatstelsel of wilt u fosfaat- of andere rechten verhandelen? Neem dan contact op met de productierechtenspecialisten van FarmConsult via productierechten@forfarmers.eu of bel met 0573 – 28 89 89.

Ook interessant