Waar ben je naar op zoek?

Flora- en fauna-onderzoek: wat houdt dat in?

11-6-2019

De Flora- en Fauna-wet bestaat al langere tijd. Sinds 1 januari 2017 is deze wet met twee andere wetten samengevoegd in de Wet natuurbescherming. Sindsdien is er steeds vaker een flora- en fauna-onderzoek nodig bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wat houdt dit nu in?

Flora en Fauna

Beschermde planten en dieren

Bij sloop en/of nieuwbouw dient u als eerste een zogenaamde Quickscan Flora en Fauna uit te laten voeren door een ecologisch deskundige. Deze quickscan omvat enerzijds een bureau-onderzoek vanuit gegevens van waargenomen dieren in de omgeving en anderzijds een onderzoek ter plaatse van het project. Doel van de quickscan is om vóóraf uit te sluiten dat door het project specifiek beschermde planten of dieren aangetast kunnen worden. Denk aan beschermde diersoorten als de vleermuis, de wezel, maar ook de huismus. Op basis van de uitkomsten van de quickscan bepaalt de gemeente bij het behandelen van de vergunningaanvraag of ze een ontheffing bij de provincie moet aanvragen.

Heeft u een Quickscan Flora en Fauna nodig?

Gaat u een vergunning aanvragen? Dan kan FarmConsult de aanvraag voor u verzorgen of u daarbij adviseren. Kijk op Agrarische vergunningen voor meer info. Daarbij kunnen wij ook de Quickscan Flora en Fauna voor u uitvoeren. Alleen een quickscan nodig? Ook dat kan. Neem gerust contact op via 0573 – 28 89 89 of farmconsult@forfarmers.eu en vraag naar de mogelijkheden en kosten.