Waar ben je naar op zoek?

Flevoland sluit aan in de rij provincies met geitenstop

7-2-2019

Provinciale Staten van Flevoland hebben in navolging van andere provincies eveneens besloten tot een geitenstop. De stop is op 2 februari 2019 ingegaan en zorgt ervoor dat er geen nieuwe geitenhouderijen bij mogen komen in Flevoland. Bestaande geitenhouderijen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern mogen niet meer uitbreiden. Na de provincies Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en gemeente Nederweert is provincie Flevoland de vijfde provincie op rij waarvoor de geitenstop geldt.

Aanleiding geitenstop: onduidelijkheid over gezondheidseffecten

Aanleiding voor de geitenstop is een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat er volksgezondheidsrisico’s kunnen optreden vanwege geitenhouderijen. De geitenstop geldt in afwachting van de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het RIVM dat volgens Flevoland naar verwachting in 2021/2022 klaar is.

Geitenstop Flevoland

Geitenstop: geen omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

Vanaf 2 februari 2019 verlenen gemeenten in Flevoland geen omgevingsvergunningen meer voor bouw- of aanlegactiviteiten voor de nieuwvestiging. Ook uitbreiding van een bestaande geitenhouderij binnen een straal van twee kilometer van een woonkern is niet meer toegestaan. Bestaande geitenhouderijen op méér dan twee kilometer van een woonkern zouden nog wel mogen uitbreiden.

Aanvragen vóór 2 februari 2019 of uitbreidingen op meer dan 2 kilometer van woonkern

Vergunningaanvragen die al vóór 2 februari 2019 zijn ingediend of die betrekking hebben op een uitbreiding van een geitenhouderij op meer dan twee kilometer van een woonkern, vallen niet onder de geitenstop.

Aanvragen vanaf 2 februari 2019 voor nieuwvestiging of uitbreiding binnen 2 kilometer van woonkern

Aanvragen voor geitenhouderijen die op of na 2 februari 2019 zijn ingediend, komen door het voorbereidingsbesluit ‘op de plank te liggen’. Bij uitbreidingen van bestaande geitenhouderijen geldt de geitenstop alleen binnen een straal van twee kilometer van een woonkern. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wanneer zij alsnog in behandeling genomen worden. Dit is afhankelijk van de provincie.

Gevolgen voor geitenhouders

De gevolgen voor geitenhouders zijn aanzienlijk. Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Flevoland of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.