Waar ben je naar op zoek?

FarmConsult trekt samen met andere bureaus op tegen aanscherping Gelders beleid

14-8-2018

FarmConsult wil verduidelijking van het agrarisch beleid en heeft samen met zeven andere adviesbureaus een inspraakreactie verstuurd naar de provincie Gelderland. De provincie is volgens de adviesbureaus van plan om haar beleid voor agrarische ontwikkelingen aan te scherpen.

Verduidelijking beleid

Met de collectieve inspraakreactie vragen de adviesbureaus aan de provincie om het beleid - dat nog geen twee jaar in werking is - niet strenger toe te passen, maar enkel te verduidelijken. Het gaat daarbij om:

  • De mogelijkheden voor grondgebonden veehouderijen om een nieuw bedrijfsperceel op te kunnen zetten.
  • De maatregelen die bestaande niet-grondgebonden/intensieve veehouderijen moeten treffen bij uitbreidingsplannen (het zogenaamde ‘Plussenbeleid’).

Met deze inspraakreactie maakt FarmConsult zich samen met de zeven andere adviesbureaus sterk voor een duurzame toekomst voor veehouders in Gelderland.