Waar ben je naar op zoek?

FarmConsult informeert NAJK tijdens PAS-Kennissessie

Advies van onze specialist Advies van onze specialist16-8-2019

Woensdag 14 augustus organiseerde FarmConsult een informatieve bijeenkomst voor NAJK-afgevaardigden rondom de PAS-problematiek. Na een enerverende avond vol interactie en boeiende discussies hebben de provinciale NAJK-bestuurders hun aandachtspunten paraat.

Stikstofproblematiek

Nu het Programma Aanpak Stikstof (kortweg PAS) is afgeschoten door de Raad van State is de grond waarop overheden vergunningaanvragen beoordelen onduidelijk. Voor agrariërs zorgt dit voor veel onzekerheid. Zij hebben vragen als: is mijn vergunning nog houdbaar, kan ik mijn bestaande bedrijfsvoering wel ongestoord voortzetten, hoeveel vertraging loopt mijn ontwikkelingsplan nu op? 

Waardevolle input voor NAJK

Zo’n vijftien bestuurders van provinciale afdelingen en het hoofdbestuur van het NAJK kwamen daarom naar de PAS-kennissessie in Lochem. Daar lieten ze zich door FarmConsult informeren over de consequenties en de recente ontwikkelingen in de stikstofproblematiek. Daan Harmsen en Han Gelevert van FarmConsult loodsten de aanwezigen door een presentatie waarbij de interactie direct goed op gang kwam. Ook Henk Radstaak en Frans Heslenfeld waren paraat om vragen te beantwoorden en advies te geven. Uit de reacties van de deelnemers bleek de kennis van FarmConsult zeer waardevol voor het NAJK. Het NAJK benut de opgedane kennis voor het opstellen van aandachtspunten en advies aan hun achterban.

Partners

De PAS-kennissessie met het NAJK is georganiseerd in het kader van de partnerovereenkomst die ForFarmers met het NAJK heeft gesloten. Heeft u zelf vragen over verleende, lopende of toekomstige vergunningen? Of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met de collega's van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.