Waar ben je naar op zoek?

FarmConsult ageert tegen verlagen emissienormen luchtwassers

Sector Nieuws Sector Nieuws4-6-2018

In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (min. IenW) maakt FarmConsult, samen met andere organisaties in de varkenshouderij, bezwaar tegen het voorgenomen besluit om de emissienormen op combiluchtwassers te verlagen. Verlaging van deze normen zou grote negatieve gevolgen hebben voor varkenshouders én de mogelijkheden tot verduurzaming van de sector.

Varkenshouderij op slot

De staatssecretaris wil op basis van een recent uitgevoerd onderzoek door Wageningen UR de geuremissienorm van gecombineerde luchtwassystemen gaan verlagen. Uit dat onderzoek zou blijken dat deze combiluchtwassers het benodigde reductiepercentage voor geur niet halen. Er kleven echter vele bezwaren aan dat onderzoek. Bovendien heeft de overheid in het verleden de toepassing van deze (dure) combiluchtwassers juist gestimuleerd met een speciaal programma. Varkenshouders die geïnvesteerd hebben in deze luchtwassers zouden door de voorgestelde maatregelen volledig op slot komen te staan. En dat terwijl zij volledig hebben gehandeld volgens de wens van maatschappij en overheden.

Luchtwassers

Oplossing

In Nederland worden ongeveer 1200 gecombineerde luchtwassers toegepast. Deze luchtwassers reduceren de emissie van fijnstof, ammoniak en geur uit stallen. De oplossing ligt volgens de samenwerkende organisaties in een goede uitvoering en onderhoud van de combiluchtwassers, zodat zij wél het rendement behalen dat ze moeten halen.

Juridische stappen

Met deze brief vragen de samenwerkende organisaties de staatsecretaris met klem om de aanscherping van de geuremissiefactoren niet door te zetten en met de sector in gesprek te treden. Mocht de staatsecretaris hier niet toe bereid zijn, dan overwegen ze juridische stappen.

Klik hier voor de brief aan de staatssecretaris die mede door FarmConsult is ondertekend.

Meer info

Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van dit dossier? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.