Waar ben je naar op zoek?

Eco-activiteiten op bufferstroken

Sector Nieuws Sector Nieuws15-12-2022

Binnen het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), dat vanaf 2023 in werking treedt,  bestaan er zogenaamde eco-regelingen, waarmee u premies kunt verdienen. Een eco-activiteit is bijvoorbeeld het inzaaien van uw bufferstroken met kruiden. Hoe dit werkt, leggen we hier uit.

Bufferstrook grasland

Het GLB en bufferstroken

Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid bestaat uit een basispremie voor alle landbouwpercelen, wanneer u aan de randvoorwaarden voldoet. Aanvullend is een extra bedrag per hectare te verdienen via de eco-regeling met eco-activiteiten, waarvoor u enkel in aanmerking komt als u ook voldoet aan de basispremie. 

Een bufferstrook is een strook grond langs een waterloop, die u niet mag bemesten en waar u geen gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Met een bufferstrook mét kruiden zorgt u vrijwillig voor meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit en daarom is dit binnen het GLB aangemerkt als eco-activiteit, waar een financiële vergoeding tegenover staat. Alle ins en outs over bufferstroken leest u in dit artikel.

Voorwaarden voor bufferstroken met eco-vergoeding

Bufferstrook met eco-activiteit
Bufferstrook met eco-activiteit

Een bufferstrook kan langs grasland of langs bouwland liggen. Om voor de premie volgens het GLB in aanmerking te komen dient u aan deze voorwaarden te voldoen:

  • U heeft minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die (voor een deel) samenvalt met een verplichte bufferstrook.
  • De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed, minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen.
  • Beweiden of oogsten zijn het hele jaar niet toegestaan.
  • Bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan.

Praktische aandachtspunten

  1. Het inzaaien van de bufferstrook langs grasland kan door herinzaaien of doorzaaien met kruiden. In de praktijk blijkt dat bij doorzaaien de kruiden matig opkomen door concurrentie van het bestaande gras. U mag op de bufferstrook niet bemesten, beweiden of oogsten. De eco-vergoeding moet deze inkomstenderving compenseren. Het alternatief is om deze eco-activiteit niet toe te passen, zodat u wel mag oogsten en beweiden.
  2. De bufferstrook langs bouwland dient u ook in te zaaien met kruiden. Dit kan door herinzaaien. Ook deze bufferstrook mag u niet bemesten, beweiden of oogsten. Als de eco-vergoeding de inkomstenderving onvoldoende compenseert, kunt u er ook voor kiezen om de bufferstrook te gebruiken voor bijvoorbeeld zomerstalvoedering. U kiest dan niet voor de eco-activiteit en mag dan wél oogsten van de bufferstrook.
  3. Het verbod op bemesten van bufferstroken betekent dat u geen stikstof en fosfaat mag toedienen. Kalium (kali60) en zwavel (gips) zijn echter wél toegestaan. Vlinderbloemigen hebben kalium nodig om te voorkomen dat klavers wegvallen in grasklaverpercelen, waarmee ook de stikstofvoorzienig voor het omliggende gras wegvalt.
  4. De vergoeding voor een bufferstrook langs bouwland wordt in de eco-regeling hoger gewaardeerd (€ 1.026,-/ha) dan een bufferstrook langs grasland (€ 642,-/ha). Neem dit mee bij het intekenen van de bufferstroken.

Vragen over bufferstroken of over andere eco-activiteiten binnen het GLB?

Heeft u vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid of wilt u weten welke eco-activiteiten het beste bij uw bedrijf passen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, uw teeltspecialist van ForFarmers of uw lokale dealer.