Waar ben je naar op zoek?

Controleer een planschadeovereenkomst goed vóór u deze tekent

5-7-2019

Stel u wilt het bestemmingsplan wijzigen in verband met uw bedrijfsactiviteiten. Dan is het gebruikelijk dat het bevoegd gezag (meestal de gemeente) u vraagt om een planschadeovereenkomst te ondertekenen. Maar wat houdt dit in en waar moet u op letten?

Wat is planschade?

Planschade is de schade die omwonenden kunnen leiden (let wel, dit is zeker niet altijd het geval) door een bestemmingsaanpassing. Bijvoorbeeld omdat hun huis daardoor minder waard wordt.
Degene die meent planschade te leiden, dient een verzoek tot vergoeding van de planschade in bij het bevoegd gezag die de bestemmingsaanpassing regelt (meestal de gemeente). Het bevoegd gezag beoordeelt vervolgens of dit verzoek ingewilligd wordt.

Planschade

Wat is een planschadeovereenkomst?

Dit is een overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (bijvoorbeeld een veehouder) van een bestemmingsplanwijziging. Als het bevoegd gezag besluit om planschade aan een omwonende toe te kennen, dan is het volgens de wet mogelijk om dit planschadebedrag door te belasten aan de initiatiefnemer. Om dit vooraf vast te leggen, vraagt het bevoegd gezag aan de initiatiefnemer om een planschadeovereenkomst te ondertekenen.

Advies: voor ondertekening éérst planschadeovereenkomst beoordelen

Vóór u een planschadeovereenkomst ondertekent, is het daarom zeer verstandig om deze eerst juridisch te laten beoordelen. Er kunnen namelijk bepalingen in opgenomen zijn, waarvan het de vraag is of deze juridisch door de beugel kunnen. En de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

FarmConsult staat u bij

Het beoordelen van een planschadeovereenkomst vraagt om juridische kennis. Voor bestemmingsplanwijzigingen bij agrarische bedrijven komt daar specifieke kennis bij kijken. FarmConsult heeft die combinatie van expertise in huis. Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op en informeren u vrijblijvend over onze werkwijze.

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens