Waar ben je naar op zoek?

Bouwstop geitenhouderijen provincie Utrecht

11-7-2018

In navolging van Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland heeft de provincie Utrecht besloten om een bouwstop af te kondigen voor de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen en de omschakeling van agrarische bedrijven naar geitenhouderijen. Zolang er nog onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken van het verhoogde ziekterisico voor omwonenden van geitenhouderijen, meent de provincie uit voorzorg een pas op de plaats te moeten maken.

Bouwstop geldt vanaf 11 juli 2018

De bouwstop wordt ingevoerd via een zogenaamd voorbereidingsbesluit en geldt vanaf 11 juli 2018. Hierdoor kunnen geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor de vestiging, uitbreiding of omschakeling van geitenhouderijen. De provincie Utrecht neemt dit voorbereidingsbesluit in aanloop naar een wijziging van haar ruimtelijke voorschriften in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Afbeelding: Geitenhouderij

Aanvragen vanaf 11 juli 2018 ‘on hold’

Aanvragen voor geitenhouderijen die op of na 11 juli 2018 zijn ingediend, komen door het voorbereidingsbesluit ‘op de plank te liggen’. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wanneer zij alsnog in behandeling genomen kunnen worden. Dit is afhankelijk van de provincie. Vergunningaanvragen die al vóór de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit zijn ingediend en door het bevoegd gezag zijn ontvangen, behoeven niet aangehouden te worden.

Advies

Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Utrecht of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies.