Waar ben je naar op zoek?

Bereid u nu al slim voor op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024

Advies van onze specialist Advies van onze specialist12-9-2023

Dit jaar hebben we voor het eerst te maken gehad met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van het nieuwe GLB is het verduurzamen van de landbouw en toekomstbestendige boeren beter belonen. Door nu al slim voor te sorteren op het GLB 2024 ontvangt u volgend jaar een hogere premie.

Nu zaaien, straks oogsten

De komende maanden vinden de laatste oogsten plaats en in sommige situaties kiest men (al dan niet verplicht) voor het inzaaien van (vang)gewassen en groenbemesters. Het is echter ook verstandig om nu al na te denken welk (vang- of rust-)gewas u gaat zaaien, om ook in 2024 een mooie GLB-vergoeding te ontvangen.

Mais en weiland

Vanggewas op zand en lössgrond

Na de maisteelt kennen we al de verplichting om op 1 oktober een vanggewas in te zaaien. Er geldt nu echter ook een vanggewasverplichting na de teelt van gewassen op bouwland met uitzondering van winterteelten. Wanneer u later dan 1 oktober een vanggewas inzaait, of helemaal geen vanggewas inzaait, krijgt u een korting van maximaal 20 kg N per ha op de stikstofgebruiksnorm. Let op: wilt u na de teelt van mais grasland inzaaien, dan mag dat uiterlijk t/m 1 oktober. 
Na de teelt van mais is de lijst met toegestane vanggewassen ook beperkt, lees dit artikel voor meer informatie. Binnen het GLB krijgt u ook een vergoeding voor het telen van een vanggewas t/m 1 maart. Echter komt niet elk gewas hiervoor in aanmerking. Wilt u meer weten over ons assortiment vanggewassen en de voordelen van vanggewassen, klik dan hier.

Rustgewas verplichting 

Rustgewassen dragen bij aan een goede kwaliteit van de bodem. Eens in de vier jaar moet u op zand- en lössgrond een rustgewas telen. Geteld vanaf 2023, betekent het, dat u op een perceel bouwland uiterlijk in 2026 een rustgewas moet telen. Er zijn diverse rustgewassen, waarin het ene gewas beter past bij uw bedrijf en teeltdoel dan het andere gewas. We merken vaak dat deze (nieuwe) regels voor verwarring zorgen. Uw melkveespecialist van ForFarmers of de specialisten van FarmConsult adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze voor de teelt van een rustgewas.

Ook een GLB Bouwplan nodig?

Wilt u komend jaar ook een financieel onderbouwd GLB Bouwplan met slimme keuzes voor eco-activiteiten? Schakel dan een specialist van FarmConsult in. Voor een vast bedrag stellen we een bedrijfsspecifiek advies op, dat we samen met u doorspreken en dat praktisch uitvoerbaar is. Neem contact op met mestwetgeving@forfarmers.eu of bel met 088 – 024 81 35.