Waar ben je naar op zoek?

Belangrijke data mestwetgeving 2024

Seizoensnieuws Seizoensnieuws16-1-2024
Bemester

Werk je met mest, dan heb je te maken met meldingen en registraties. In dit overzicht vind je de belangrijkste data en aandachtspunten voor 2024. Download het overzicht en prik het op je prikbord!

Download hier de pdf met belangrijke data 2024.

Noteer deze data in je agenda

Afronding mestplan 2023
 • Uiterlijk 31 jan 2024 mestvoorraden doorgeven bij RVO 
Aanvraag derogatie 2024 
 • Vanaf 25 jan t/m 29 feb 2024 
 • Hoe vraag ik derogatie aan? 
  - Inloggen mijnRVO --> Registratie en melding doorgeven à Derogatie 
  - Denk aan het betalen van de legekosten! 
 • Geldigheid grondmonsters: 1 feb 2020 t/m 29 feb 2024
  - Nog geen geldig monster? --> Uiterlijk 29 feb 2024 laten nemen. (max 5 ha/grondmonster) 
 • Subsidie behoud grasland aanvragen (datum onbekend) 
Opstellen mestplan 2024
 • Derogatie aangevraagd? --> uiterlijk 1 mrt 2024 
 • Geen derogatie? --> uiterlijk 14 mrt 2024 
 • Hoeveel mest moet er afgevoerd worden? (derogatienorm daalt)
  - Is boer-boer transport toegestaan? 
 • Hoeveel kunstmest kan ik aanvoeren? (kunstmestnorm daalt) 
KringloopWijzer 
 • Datum indiening afhankelijk van zuivelfabriek en melkstroom. 
 • Meest voorkomende data zijn 1 maart en 15 mei 
Rustgewas op zandgrond 
 • In de periode 2023 t/m 2026 moet op zandgrond minimaal 1 jaar een rustgewas (gras/graan) geteeld worden. 
Gecombineerde Opgave  
 • Indienen vanaf 1 mrt 2024 t/m 15 mei 2024
  - Aanvragen fosfaatdifferentiatie (mogelijk met grondmonsters vanaf 16 mei 2020 t/m 15 mei 2024)
  - Doorgeven weidegang 2023 (dagen en uren) gelijk aan het bemestingsplan 2023 
 • Gecombineerde Opgave opnieuw indienen 15 okt 2024 t/m 30 nov 2024 voor:
  - Definitieve aanvraag GLB subsidie
  - Melding of ingevulde eco-activiteiten gelukt zijn (voldaan aan voorwaarden) 

KringloopWijzer 

Steeds meer zuivelfabrieken belonen goede KringloopWijzer-resultaten. Wil je een compleet en tijdig ingevulde KringloopWijzer? Schakel dan de mestwetspecialisten van FarmConsult in. Aan de hand van jouw bemestingsplan en een eenvoudige vragenlijst, lever je de ontbrekende informatie aan. Wij zorgen voor een correct ingevulde KringloopWijzer, die volledig aan de zuiveleisen voldoet. Jouw voordeel: 

 • betrouwbare resultaten; 
 • inzicht in de sterke en verbeterpunten van uw bedrijf;
 • je betaalt een vast bedrag;
 • indien gewenst: persoonlijke bespreking KringloopWijzer met extra analyse en een passend advies voor de toekomst. 

Contact 

Heb je vragen over de mestwetgeving of wil je een ingevulde KringloopWijzer? Neem dan contact op met de mestwetspecialisten van FarmConsult, jouw melkveespecialist of dealer. Mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu of bel 088 – 024 81 35.