Waar ben je naar op zoek?

Eerste Kamer akkoord afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Sector Nieuws Sector Nieuws16-4-2018

De Eerste Kamer stemt op 17 april 2018 in met het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen. Dit betekent dat ook de legessanctie vervalt zodra het wetsvoorstel in werking treedt. De Tweede Kamer ging op 1 februari 2018 reeds akkoord.

Nu: eens per 10 jaar bestemmingsplan actualiseren op straffe van geen leges heffen
De actualiseringsplicht houdt momenteel in dat gemeenten hun bestemmingsplannen eens per tien jaar moeten herijken. Als een gemeente dit nalaat, dan mogen er geen leges geheven worden voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor projecten binnen het betreffende plangebied (de zgn. ‘legessanctie’).

Na inwerkingtreding wetsvoorstel geen legessanctie meer voor te oude, digitale plannen
Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel geldt de actualiseringsplicht en legessanctie niet meer voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die op www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar zijn. Aangezien het wetsvoorstel niet lijkt te voorzien in overgangsrecht, is het aannemelijk dat de actualiseringsplicht en de legessanctie bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel onverkort komen te vervallen voor alle digitale bestemmingsplannen.