Waar ben je naar op zoek?

Advies GLB Bouwplan levert klanten meer eco-premie en praktische handvatten

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-4-2023

Waar voorheen bijna alle melkveehouders vanzelfsprekend GLB-premie ontvingen, moesten ze dit jaar met veel meer zaken rekening houden. De nieuwe regelgeving rondom het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid leidde tot veel vragen en de nodige hoofdbrekens in het doorrekenen van de eco-activiteiten. FarmConsult verschafte helderheid en maakte ruim 300 praktisch uitvoerbare GLB bouwplannen. Lees hoe.

Bloem met vlinder

Eco-activiteiten bovenop basispremie

Wouter Buevink van FarmConsult stelde veel van deze plannen op en legt uit hoe het werkt: “Het nieuwe GLB bestaat uit een basispremie voor alle landbouwpercelen. Aanvullend is een extra bedrag per hectare te verdienen met eco-activiteiten. Bedrijven kunnen hiermee aanspraak maken op een bronzen, zilveren of gouden premie. Hierbij valt te kiezen uit tweeëntwintig verschillende eco-activiteiten. Maar niet elke eco-activiteit is even rendabel, uitvoerbaar of passend bij het bedrijf.”

Welke eco-activiteit is rendabel?

Om hier zicht op te krijgen stelde FarmConsult eind vorig jaar een rekenmodule op om alle opties door te kunnen rekenen. Het voordeel daarbij is dat de specialisten van FarmConsult niet alleen kennis hebben van de actuele wet- en regelgeving, maar ook van de praktische invulling van de teelt van verschillende gewassen. “Bij de keuze van eco-activiteiten gaat het met name over de afweging welke gewasteelt in het rantsoen van de koeien past én voldoende extra premie oplevert”, legt Wouter uit. “Luzerneteelt kan een interessante eco-activiteit zijn, maar daarvoor levert de melkveehouder dan vaak hectares mais in. In onze rekenmodule reken ik dan uit of de extra premie voor luzerneteelt opweegt tegen gederfde maisopbrengst of extra ruwvoeraankoop. Ook moet de loonwerker met het gewas uit de voeten kunnen of heb je een akkerbouwer nodig die het gewas voor je gaat telen.”

Verhelderend advies

In het advies naar veehouders gaan de adviseurs van FarmConsult veelal uit van de huidige bedrijfssituatie waar onder andere de eco-activiteiten langjarig grasland, groenbedekking en eventueel weidegang al toegepast worden en eco-premie opleveren. “Vanuit dat uitgangspunt kijken we welke andere eco-activiteiten daarmee goed combineren, zodat de veehouder een hogere premie ontvangt”, legt Wouter uit. Opties zoals onderzaai bij mais, de teelt van een stikstofbindend gewas zoals luzerne, een klein areaal groene braak, of de inzaai van een gras-kruiden- of gras-klavermengsel zijn daarbij de meest voor de hand liggende keuzes. De adviseur bespreekt dan met de veehouder welke eco-activiteiten het beste op het bedrijf passen en of het uit kan qua kosten. “Klanten vonden het heel verhelderend om de verschillende opties voor het eigen bedrijf door te rekenen en weten nu beter hoe het nieuwe GLB-beleid werkt”, denkt Wouter. “Voor de meeste bedrijven levert het GLB tien- tot twintigduizend euro premie op, dus dat is de advieskosten meer dan waard.”

Ook een GLB Bouwplan nodig?

Wilt u komend jaar ook een financieel onderbouwd GLB Bouwplan met slimme keuzes voor eco-activiteiten? Schakel dan een specialist van FarmConsult in. Voor een vast bedrag stellen we een bedrijfsspecifiek advies op, dat we samen met u doorspreken en dat praktisch uitvoerbaar is. Neem contact op met mestwetgeving@forfarmers.eu of bel met 088 – 024 81 35.