Waar ben je naar op zoek?

Actualiteiten aanpak piekbelasting

Sector Nieuws Sector Nieuws8-11-2023

Het ministerie voor Natuur en Stikstof hanteert sinds 30 oktober jl. twee aangepaste emissiecijfers voor stalsystemen in de melkveehouderij en pluimveesector. Meer bedrijven komen daarmee in aanmerking voor de regelingen van de aanpak piekbelasting. Daarnaast maakt minister Van der Wal in januari 2024 meer bekend over de aanvullende regelingen rondom extensiveren, omschakelen, innoveren of verplaatsen.

Aangepaste emissiecijfers stalsystemen

Zo’n 800 extra melk- en pluimveehouders kunnen gebruik maken van de vrijwillige regelingen en faciliteiten van de aanpak piekbelasting of de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). De stikstofuitstoot van stalsystemen met emissiearme vloeren in de melkveesector en volièrestallen in de pluimveesector is in de praktijk hoger dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden. Meer veehouderijen voldoen daarmee aan de drempelwaarde voor de Lbv of de Lbv-plus regeling. Maak op Aerius Check een nieuwe berekening of u in aanmerking komt voor een van de regelingen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de adviseurs van FarmConsult.

Koe in stal

Aanvullende regelingen

In januari 2024 informeert de minister de Tweede Kamer over de aanvullende regelingen voor het extensiveren, omschakelen, innoveren of verplaatsen van veehouderijen. Deze aanvullende regelingen vormen samen met de twee beëindigingsregelingen – de Lbv-plus voor piekbelasters en de Lbv – en de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging van veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB), de totale aanpak piekbelasting. Gezien de verkiezingen is het echter de vraag of een concrete invulling van de regelingen in januari  al helemaal bekend is.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de regelingen in de aanpak piekbelasting of wilt u doorrekenen of uw bedrijf voor een van de regelingen in aanmerking komt? Kijk dan hier voor meer info over de Lbv- en Lbv-plus regeling, neem contact op via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.