Waar ben je naar op zoek?

Actualiseringsplicht gedigitaliseerde bestemmingsplannen afgeschaft

3-7-2018

Met ingang van 1 juli 2018 geldt de actualiseringsplicht en legessanctie niet meer voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die raadpleegbaar zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl

Tot 1 juli 2018 dienden gemeenten hun bestemmingsplannen en beheersverordeningen eens per tien jaar te herijken. Als een gemeente dit niet deed, dan mochten er geen leges geheven worden voor aanvragen om een omgevingsvergunning binnen het betreffende plangebied (de zogenaamde ‘legessanctie’). Aangezien er geen overgangsperiode in de wet lijkt te zijn opgenomen, is het aannemelijk dat de actualiseringsplicht en de legessanctie per direct is vervallen voor alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen.