Waar ben je naar op zoek?

40% ontwikkelingsruimte PAS voorlopig niet vrijgegeven

22-11-2018

Naar aanleiding van de kritische uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) hebben de betrokken ministeries en provincies besloten de resterende 40% beschikbare stikstofruimte nog niet vrij te geven.

PAS

PAS onvoldoende onderbouwd

Op basis van het PAS vindt in Nederland de vergunningverlening plaats voor onder andere het houden van landbouwhuisdieren. Het Europese Hof oordeelde op 7 november 2018 dat het PAS niet voldoende is onderbouwd. Zo is niet volledig duidelijk of maatregelen binnen dit programma voldoende zekerheid bieden dat Natura 2000-gebieden er niet op achteruit gaan.

Tot 60% ontwikkelingsruimte wél beschikbaar

De eerste 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte is reeds vrijgegeven. De overheid wacht voorlopig met het uitgeven van de resterende 40% (de zogenaamde bufferruimte) totdat de Raad van State een definitieve uitspraak doet over het PAS. Op 14 februari 2019 houdt de Raad hier een zitting over. Een uitspraak wordt pas in de loop van 2019 verwacht. Het ministerie van LNV heeft ondertussen wel, samen met de provincies, besloten dat vergunningen die geen aanspraak doen op die 40 procent bufferruimte, wel weer kunnen worden uitgegeven.

Wat betekent dit voor u?

Veehouders die willen weten wat deze beslissing betekent voor hun lopende of toekomstige vergunningaanvraag kunnen contact opnemen met de specialisten van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of ons contactformulier.