Waar ben je naar op zoek?

175 miljoen voor Omschakelprogramma duurzame landbouw

23-11-2020

Minister Schouten van LNV trekt 175 miljoen euro uit voor het ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’. Het programma is bedoeld om boeren te helpen, die problemen bij de financiering ondervinden, als ze willen omschakelen naar een duurzamere productiemethode met minder stikstofemissie.

Biozeugen

Sturen op doelen

Het Omschakelprogramma stuurt niet op maatregelen maar op doelen. Agrarisch ondernemers dienen bij hun aanvraag voor financiële ondersteuning specifiek aan te geven hoe de omschakeling daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste doelen op stikstofemissie, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Het programma bestaat uit

  • een investeringsfonds van 70 miljoen euro;
  • een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling;
  • een subsidieregeling voor het opzetten van demonstratiebedrijven;
  • een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

Investeringsfonds

Met het investeringsfonds zorgt het ministerie voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken als financiering een probleem vormt. In totaal is er 70 miljoen euro voor beschikbaar en het fonds start begin 2021.

Subsidieregelingen

Er komen daarnaast twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan en één voor het opzetten van een demonstratiebedrijf. Voor de eerste regeling is voor de komende 3 jaar 1,9 miljoen euro per jaar beschikbaar en voor de demonstratiebedrijven jaarlijks 1,7 miljoen euro. Het streven is om de regelingen in de loop van 2021 open te stellen.

Werkkapitaal

Een agrariër die overstapt naar biologische landbouw kan pas na een paar jaar zijn producten als biologisch verkopen. Tijdelijke extra kosten of lagere opbrengsten tijdens de omschakelperiode, verlagen de kasstroom van agrarisch ondernemingen. Met het tweede spoor, de ‘Werkkapitaalregeling' staat het ministerie borg voor de financiering van de overbrugging van die periode.

Meedoen?

Wilt u omschakelen en wilt u een beroep doen op een van de regelingen in het programma? Neem dan contact op met subsidiespecialist Arjan Laarhuis van FarmConsult. Hij is bereikbaar onder nummers 0573-288961 of 06-51210778 of per mail arjan.laarhuis@forfarmers.eu.