Waar ben je naar op zoek?

FarmConsult

FarmConsult is de adviesorganisatie van ForFarmers op het gebied van bedrijfsontwikkeling, stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, mestwetgeving, kringlooplandbouw en diverse subsidiemogelijkheden. Daarnaast bemiddelen wij in productierechten.

Met een actieve bijdrage aan agrarische bedrijfsontwikkeling zet FarmConsult zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde agrarische sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. FarmConsult is thuis op het boerenerf en beschikt over een team van gespecialiseerde en deskundige professionals. We werken intensief samen met onze klanten en door onze kennis en ervaring beschikken onze klanten over de informatie die nodig is om de juiste beslissingen te nemen bij de ontwikkeling van hun bedrijf.

FarmConsult wil met haar realisatiekracht de ambitie van de boer werkelijkheid maken en concrete resultaten bieden: continuïteit, beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie.

Afbeelding: FarmConsult_profiel